Case: Plantion 2025

De opdracht:

Begeleid Plantion bij de ontwikkeling van haar visie op 2025 en vervolgens het strategische (middellange termijn) plan voor de komende jaren. Plantion is een bruisende marktplaats voor bloemisten, hoveniers en detaillisten. Rijnconsult werd geselecteerd vanwege haar verfrissende aanpak, de inhoudelijke kennis van de agrifood sector, haar ervaring met visie- en strategietrajecten en haar historische kennis van en relatie met Plantion.
 

Het resultaat:

Met het MT van Plantion is gestart met een blik in de toekomst door een futuroloog en een analyse van trends en ontwikkelingen die op Plantion afkomen en grote impact op de sector hebben. Deze zijn geprioriteerd tot een top-10, die vervolgens zijn getoetst bij experts (binnen en buiten de sierteeltsector) en bij bestuur, Raad van Commissarissen en relaties van Plantion.

Vervolgens zijn aan de hand van scenario denken verschillende toekomstscenario’s opgesteld. Hieruit werd duidelijk wat voor Plantion de meest gewenste en passende keuzes zijn voor de ontwikkeling naar 2025. De visie 2025 is vertaald naar doelen  voor de komende jaren op het gebied van Plantion’s klanten, haar kwekers, de klok en de keten. Om deze visie verder te concretiseren zijn 11 strategische projecten benoemd die de komende jaren invulling geven aan de gekozen strategie.

Alle input om te komen tot de visie 2025 en het Midden Lange Termijn Plan is gedocumenteerd. De essentie is samengevat op één overzichtsplaat, welke als intern- en extern communicatiemiddel kan worden ingezet.
 

Het inzicht:

'Door de frisse aanpak is het team tijdens het proces uit haar comfortzone gehaald waardoor de toekomst vanuit een nieuw perspectief is ingekleurd. Een dynamisch proces met een uitdagende toekomstvisie tot gevolg.' Peter Bakker, Algemeen Directeur Plantion
 

In een interview in het blad Groen Licht worden de stappen toegelicht en de casus bij Plantion uiteengezet.

Download het hele artikel >> 
 

PLANTION WINT PRESTIGIEUZE TASPO AWARD 

Plantion heeft in Berlijn een TASPO Award gewonnen in de categorie ‘Geschäftsidee des Jahres‘ (28-10-2019). De award werd toegekend voor het Middellange termijnplan (MLTP) 2017-2020. Volgens de jury pakt Plantion op een eigentijdse manier de ‘koe bij de horens’ om een leidende positie als bloemistenklok te verwerven binnen West-Europa. 

Specialisten

Afbeelding
Henk Folkerts
Henk Folkerts