Agility ofwel Wendbaarheid betekent continu verbeteren

Agile organiseren ofwel, stimuleren van wendbaarheid is hot! In een VUCA-world is waarnemen wat speelt in de wereld en op ‘je markt’ van groot belang om er dan moeiteloos op in te spelen en de organisatie aan te passen. Maar hoe organiseer je flexibiliteit? Door niets vast te leggen, niets te institutionaliseren of te structureren en de mensen steeds weer te laten bepalen wat het best of het slimst is gegeven een situatie of toestand. Maar dat staat haaks op ‘being Lean en Mean’, standaardisatie, kwaliteit garanties, governance, etc.

Kortom, twee ‘competing logics’ (efficiency en flexibiliteit) waar steeds weer een werkende balans in gevonden moet worden. De structurele kant van ‘agile organiseren’ wordt elders op deze site uitvoerig besproken. Hier lichten we toe hoe we de klant kunnen helpen bij het stimuleren van een omgeving waarin continu leren en ontwikkelen centraal staan. Voor de beschrijving van een programma dat wij met de gemeente Leerdam uitvoerden.

Klik hier voor casus Leerdam

Lees ook onze artikelen in ons Magazine over wendbaarheid