"Ger is een bijzonder gedreven en sterk positief persoon. Zijn ervaringen zijn breed en solide. Hij is succesvol op basis van aandacht voor de relatie én het proces, een unieke combinatie."
"Bovenal is Ger loyaal en gecommitteerd aan een gezamenlijk doel, waardoor het prettig en efficiënt werken is, het levert een korte weg naar resultaat op."
Ger geeft snel helderheid en structuur. Met treffende vragen en uitnodigende tips en trucs voor wie dat nodig heeft. Ger onderscheidt zich door ruimte te geven aan mensen. Ze niet te veel te kaderen, maar tegelijkertijd wel structuur mee te geven om van de eigen opdracht een succes en bovendien een waardevolle leerervaring te maken.