Case: Leiderschapsontwikkeling gemeente Weert

De vraag

De gemeente wil haar dienstverlening naar burgers, bedrijven en instellingen verbeteren. Daartoe werd een meerjarig organisatie ontwikkel programma opgezet. Een management development-traject voor alle leidinggevenden is onderdeel van de organisatie ontwikkeling. Het traject heeft tot doel de leidinggevenden te ondersteunen bij de invulling van hun ‘nieuwe’ rol als leidinggevende.

Resultaat

De resultaten tot nu toe zijn dat elke leidinggevende beter inzicht heeft in de eigen sterkten en zwakten in relatie tot de nieuwe rol (faciliterend, uitdagend, (bege)leidend en dienstbaar). Elke leidinggevenden heeft een ontwikkelplan waarvoor hij of zij zelf verantwoordelijk is en waarbij elke leidinggevende gebruik kan maken van het MD-traject of elders kan buurten voor ontwikkelactiviteiten. De leidinggevenden tezamen vormen een platform waar kracht, inzicht, creativiteit en inspiratie van uitgaat. Daarnaast is sprake van buddies, intervisie, intercollegiale ondersteuning en individuele coaching.

Het inzicht

Meer klantgerichte dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen kan ontstaan door ‘eilanden’ op te heffen en meer integraal samen te werken. Dat vraagt om inspirerende leiders die verbeteren en vernieuwen ondersteunen.

 

Specialisten

Afbeelding
 Erwin van de Pol
Erwin van de Pol