Whitepaper ontketenen van talent

De mens is van nature zelfsturend, autonoom en zelf organiserend. Men runt huishoudens, koopt huizen, leidt verenigingen, begeleidt families, organiseert enorme evenementen, enzovoort. Alleen als zij over de drempel van de organisatie stappen gebeurt er iets geks. Dan nemen zij al het talent dat zij privé inzetten niet mee de werkvloer op. Waarom is dat? Hoe zorg je ervoor dat het aanwezige talent ook zakelijk ten volle wordt benut oftewel ontketend?

Ontketenen van Talent gaat over echt ruimte maken, mogelijkheden bieden, duidelijk zijn, uitlokken, verleiden, stimuleren, faciliteren en begeleiden. De mens van nature zal daar doorgaans eerst weifelend maar dan enthousiast op reageren. Het geeft erkenning en waardering, het vertrouwen wordt uitgesproken en mensen krijgen de beleving goed geleid te worden en er werkelijk toe te doen. Een sterkere stimulans is er niet.

Ons 7-stappenplan (zie ook onze whitepaper):

  1. In beeld brengen van de organisatiedoelen
  2. Maken van een transitieplan
  3. Medewerkers mede-eigenaar maken van het plan
  4. Start ontwikkelactiviteiten in het dagelijks werk. Talenten herkennen
  5. Waar nodig trainen van kennis en vaardigheid
  6. Meten van de ‘engagement’ van medewerkers
  7. Positieve veranderingen vieren

Download Whitepaper Ontketenen van talent >>

Specialisten

Afbeelding
Ernst Jan Reitsma
Ernst Jan Reitsma