management development

Leiderschapsontwikkeling

Kennis, vaardigheden, houding en gedrag ontwikkelen tijdens leiderschapstraining

Leidinggeven is steeds meer een rol dan een functie of positie. Natuurlijk zijn en blijven in elke organisatie mensen verantwoordelijk voor wat wel en niet goed gaat, maar de trend om eigenaarschap en zelfstandigheid te promoten toont aan dat gedeeld leiderschap zich verder ontwikkelt. Gedeeld leiderschap functioneert en gedijt het best op basis van duidelijkheid, gelijkwaardigheid en wederkerigheid. En inderdaad, dit verschilt per organisatie en nog lang niet alle organisaties zijn hierop ingespeeld. Wij zetten graag onze ervaring en expertise in voor een passende leiderschapstraining.

Typische klantvragen

Wat houdt ons leiderschapsontwikkeling traject in?

Door de jaren heen ontwikkelden we een opzet voor onze ontwikkelingsprogramma’s die goed werkt en herkenbaar is. De eerste 3 lagen in het programma zijn leiden van jezelf, leiden van anderen en managen van het werk. Daar boven op kunnen we toevoegen leiden van de transitie en leiden in de samenleving. In deze 5 bouwstenen van leiderschap hebben we aandacht voor context, de functie van leiderschap in de organisatie, de leider, de volgers en het proces van leidinggeven. De werkvormen variëren van individuele coaching tot en met colleges en alle vormen die goed werken er tussenin.

Wij geloven dat een leiderschapstraining echt zin heeft als het deel uitmaakt van een transitie of transformatie programma in de organisatie. We geloven niet in algemeenheden en universele oplossingen. Als het zo makkelijk was had de klant zelf allang een soort oplossing kunnen implementeren. In de meeste gevallen werken we nauw samen met de klant bij het ontwerp, de ontwikkeling en de uitvoering van het traject. Onze leiderschapsontwikkeling trajecten zijn daardoor vrijwel altijd volledig maatwerk. Vanzelfsprekend hergebruiken we wat goed heeft gewerkt in andere projecten en nu ook weer goed past, maar het blijft maatwerk.

Twee cruciale uitgangspunten bij onze leiderschapstrainingen zijn:

  • Praktijkgericht zijn; redenerend vanuit concrete en actuele praktijksituaties spiegelen we mensen met hun eigen gedrag om te ontdekken welke kwaliteiten een deelnemer heeft.
  • Impactgericht, dit betekent dat we met de deelnemers in ieder geval altijd op zoek zijn naar hun bezieling als leiders en de stimulerende en remmende overtuigingen en gewoonten die zich met de jaren hebben ontwikkeld. Daarbij staat de vraag ‘Why should anybody follow you?’ steeds centraal bij leiderschapsontwikkeling.

Resultaat

'Elke leidinggevende heeft nu beter inzicht in de eigen sterkten en zwakten in relatie tot de nieuwe rol .'

Uitgelicht

Sparren met onze experts?

Benieuwd hoe wij je kunnen helpen?