leiderschap

Netwerkleiderschap

De netwerkleider verbindt en regisseert

Netwerken op lokaal en regionaal niveau zijn steeds belangrijker aan het worden en dat vraagt om een nieuwe manier van aansturing. Aansturing die niet gericht is op het belang van iedere onafhankelijke partij in het netwerk, maar op het belang van het geheel, het totale ‘ecosysteem’ dat het netwerk vormt. Dit vraagt om netwerkleiderschap, vanuit een persoon en niet vanuit een construct. Maar hoe ziet dat netwerkleiderschap er dan uit en wat komt hierbij kijken?

Wij bieden leiderschapsontwikkeling in een netwerk aan als onderdeel van het dagelijks werk, gecombineerd met vaardigheidstrainingen, e-learning en on- the- job observatie met feedback.

Typische klantvragen

Netwerkleiderschap: de opgave van de netwerkleider

Belangrijk bij netwerkleiderschap is dat de netwerkleider zich kan richten op één gezamenlijk geformuleerd belang en niet op de optelsom van de individuele belangen. De grote opgave die de netwerkleider hierin heeft te vervullen is dat bij gewone samenwerking veelal sprake is van een bilaterale vertrouwensrelatie tussen partijen. Bij netwerkleiderschap is het organiseren van een multilateraal vertrouwen tussen verschillende lagen van de deelnemende organisaties de opgave.

De opgave voor een netwerkleider is dan om te zorgen dat het netwerk niet uit elkaar valt. Het netwerk moet echt gemanaged worden en dat is de dankbare taak voor een netwerkleider. Daar komt de opgave bij om te zorgen dat het netwerk doorgroeit op de ingeslagen weg. Hierbij is het van belang dat in gezamenlijkheid duidelijke resultaten worden benoemd. Als deze niet benoemd zijn, dan vervalt de samenwerking al snel in een discussie over structuren en processen. Dit zal nergens toe leiden. De grootste faalfactor is dat er wordt samengewerkt zonder dat er een gezamenlijke noodzaak tot samenwerking is benoemd.

Goed en doordacht netwerkleiderschap door de netwerkleider zal leiden tot organisatiegroei voor alle partijen in het netwerk. In de dynamische nieuwe tijd is dat een mooi gegeven.

Lees ons artikel over netwerkleiderschap

De ideale netwerkleider

De netwerkleider dient het netwerk door te verbinden en niet door vanuit macht of hiërarchie te sturen. Bij netwerkleiderschap hanteert de netwerkleider niet een eigen script, maar gebruikt een gemeenschappelijk geformuleerd kader. Dit kader ontstijgt ‘de zandbak’ en vormt een stevige ondergrond voor verdere samenwerking. 

Uitgelicht

Sparren met onze experts?

Benieuwd hoe wij je kunnen helpen?