Toezichthouden, teamwork en positiespel

Het Nederlands elftal wel eens zien spelen tegen een zwakke tegenstander, of zelf een keer getennist tegen iemand die er weinig van bakt? Het eigen spel is vaak niet meer om aan te zien, en eigenlijk is dat ook zo in de relatie tussen de bestuurder en de raad van commissarissen (RvC) of raad van toezicht (RvT): als één partij niet effectief is, lijdt de andere partij daar onder. Het bijzondere van toezichthouden is dat het leiderschap in teamverband is. En dan wel in een bijzonder team. Het aantal contacturen is vaak slechts 32 uur, nog niet eens een werkweek, versnipperd over 12 maanden. En wordt dan maar eens een team. Stereotypering treedt dan overigens snel op waardoor aanwezige talenten onvoldoende worden benut. In een tijd waarin toezichthouders dichter op de bestuurstafel zitten (1-tier model) en waarin (bestuurs)crises vaker voorkomen, kan dit knellen.


>> Download het artikel in .pdf

Specialisten

Afbeelding
Diederik Hommes2
Diederik Hommes