teambuilding

teamontwikkeling

We werken steeds meer in teams. En ook steeds vaker in zelforganiserende of zelfsturende teams. Bij de start is er meestal wel aandacht voor de ondersteuning, maar als we een tijdje op gang zijn, verwatert dat in veel situaties. Dat is jammer, omdat teamgedrag tijd nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen. Zeker als samenwerken en teamgedrag niet in de natuur van de teamleden ligt opgesloten. Rijnconsult levert de Team Bootcamp om teams te helpen weer een aantal forse stappen in de teamontwikkeling te maken. De bootcamp is momenteel een werkwijze in de sport om er snel achter te komen wat je wel en niet kan om daar vervolgens met maatwerk oefeningen en begeleiding op aan te laten sluiten. Doel is steeds weer fit worden. Dat willen we met onze Team Bootcamp ook, een fit team.

Typische klantvragen

Teamontwikkeling a.d.h.v. CORPI & Lencioni model

De theoretische basis wordt gevormd door in ieder geval te werken met het CORPI model van Fry en het Lencioni model. Beide theorieën gaan wat ons betreft uit van een samenhang van succesfactoren die maken dat teams zich ontwikkelen. Alle factoren dienen goed ingevuld te zijn en in balans met de andere factoren. Bij de realisatie van de teamontwikkeling helpen we het team direct in de realiteit het juiste gedrag te vertonen. Daarbij gaan we, indien nodig, ook af op de plek der moeite, oude ervaringen en onderlinge emoties.

Teamontwikkeling training: Team Bootcamp

Het effectieve programma Team Bootcamp dat we u kunnen aanbieden,  doorloopt drie fasen. 

Fase 1

De voorbereidende fase van de teamontwikkeling training houdt in dat het team zichzelf ‘assessed’ aan de hand van 360 graden feedback opzet. Wij leveren de scan en de resultaten. Het team beoordeelt zelf de uitkomsten (in nauwe samenwerking met de teamcoach van Rijnconsult). De opbrengsten vormen de basis voor de invulling van fase 2.

 
Fase 2

Deze bestaat ‘standaard’ uit een tweedaagse met overnachting. De tweedaagse is zo ingericht dat het team alle hiervoor genoemde succesfactoren voor teams goed kan invullen en met elkaar in balans kan brengen. Echter, het komt vaak voor dat in fase 1 blijkt dat een team een aantal factoren prima voor elkaar heeft en dat ‘maatwerk’ nodig is. Daar gaan we graag op in, omdat dan de hoogste garantie op succes ontstaat.

Fase 3

De laatste fase van de teamontwikkeling training heeft tot doel het team te helpen het ‘nieuwe’ teamgedrag in het dagelijks werk te verankeren. Het team sluit de tweedaagse af met een concreet Team Ontwikkel Plan (TOP). De ‘Proof of the Pudding’ is in de dagelijkse praktijk. En in de praktijk blijken teams daarbij de begeleiding nodig te hebben. Onbevooroordeelde blik, aandacht voor proces en minder de inhoud en de bekende stok achter de deur om terugval in oud gedrag tegen te gaan. De begeleiding kan komen van leidinggevenden, van collega’s en van de teamcoaches van Rijnconsult. De begeleiding richt zich met name op:

  • ‘Normaliseren’ van het afgesproken teamgedrag in het dagelijks werk (on the job coaching)
  • Begeleiden van team en leden om afspraken vast te houden en na te komen (reflecteren op teamgedrag)
  • Realiseren van resultaatgericht werken in het team (PDCA denken)

We komen graag langs om te horen wat de team ontwikkel behoefte inhoudt en om onze ervaringen met u te delen.

 

Resultaat

Uitgelicht

Sparren met onze experts?

Benieuwd hoe wij je kunnen helpen?