Effectieve teams - functioneren zoals Google Teams

Toen Google haar onderzoek naar effectieve teams publiceerde kwam al gauw een dialoog op gang. Herkennen we de uitkomsten (iedereen praat mee, draagt bij in een psychologisch veilige omgeving)en hoe goed doen we het al? Google is immers zo’n enorm goed bedrijf. Dus teams moeten net als de Google teams functioneren. 
 corpi model

Samenwerking en teamwork vaak verward

Er zijn heel veel redenen waarom samenwerking mislukt. Een van de belangrijkste is – volgens Harvard Business Review – dat samenwerking en teamwork verward worden. Bij teamwork zijn de acties van de teamleden van elkaar afhankelijk, maar dienen allemaal hetzelfde resultaat. Daarvoor is er veel overleg nodig tussen de teamleden en de managers om acties af te stemmen en zo een positief resultaat te krijgen. Bij samenwerking is er iets anders aan de hand. De samenwerkingspartners kunnen concurrerende doelen hebben en hun resultaten hoeven niet afhankelijk te zijn van het werk van de ander. Deze twee aspecten vragen heel verschillend leiderschap.

Wat is de rol van de leider?

Bij teamwork is er een leider nodig die de bevoegdheid heeft om bijvoorbeeld geschillen op te lossen. Of een leider die kan zorgen dat taken gestructureerd en gecoördineerd uitgevoerd worden. En de leider moet zorgen dat alle teamleden een waardevolle bijdrage leveren en desnoods incompetente leden uit het team zetten. Kortom, de leider is verantwoordelijk voor de teamprestatie.

Bij gewone samenwerking is er geen leider die overkoepelende verantwoordelijkheid draagt. Samenwerkingspartners kunnen dus niet naar een leider lopen die een probleem oplost, of die een richting bepaalt. Dit komt mede doordat er geen gemeenschappelijk doel is. Bij samenwerking tussen verschillende afdelingen kan dit conflicterend werken, omdat de afdeling inkoop een heel ander belang denkt te hebben dan de afdeling sales, of klantcontact.

Een samenwerkingsverband, zeker als dat overkoepelend is over afdelingen of businessunits, kan pas goed presteren als ze een gemeenschappelijke verantwoording moeten afleggen over de doelen die gemeenschappelijk zijn. En dan komt de samenwerking eigenlijk al weer dichter tegen teamwork aan te liggen.

lencioni piramide
Resultaat

Onze klanten zijn vooral tevreden over:
- De professionele samenwerking bij het realiseren van goede teams;
- Verbeterde kwaliteit van teamleiderschap (hogere medewerkertevredenheid);
- De toegenomen creatieve samenwerking tussen afdelingen en functies;
- De kwaliteit van de begeleiding door de interne facilitators (zie ook change agents);
- Hoe het MT ‘op afstand’ de organisatie en haar teams in staat stelt ‘to make it happen’;
- Het ‘engagement’ van de teams en het werkplezier dat is toegenomen.