HBDI

Kleurrijk samenwerken a.d.h.v. de HBDI

Samenwerken is aan de orde van de dag. Binnen organisaties tussen teams en afdelingen, en ook tussen organisaties in ketens, clusters en netwerken. De ene keer gaat het van een leien dakje en de andere keer is er veel gedoe. In beide gevallen spelen de mentale voorkeuren van mensen een grote rol. De manier waarop we informatie ordenen of hoe we met gevoelens omgaan, is van grote invloed op ons gedrag. En dat we daarin van elkaar verschillen is geen nieuws. Dit gaat over cognitieve diversiteit en het is zowel in de praktijk als door de wetenschap regelmatig aangetoond dat goed omgaan met die diversiteit tot betere resultaten leidt als we samenwerken.

De HBDI (Herrmann Brain Dominance Inventory) is een eenvoudig en beeldend instrument waardoor het goed te gebruiken is bij de verbetering van samenwerking. Mensen leren snel elkaars voorkeuren kennen. Daardoor is het mogelijk beter gebruik te maken van de beschikbare talenten en kwaliteiten. Rijnconsult heeft veel ervaring met het ontwikkelen en verbeteren van zowel de samenwerking in de organisatie als tussen organisaties. Wij begeleiden deze trajecten conform de richtlijnen van de HBDI.

Typische klantvragen

Theoretisch kader: het Whole Brain Model

Ned Herrmann werkte voor GE en kreeg de uitdaging om de ontwikkeling van leidinggevenden te versnellen. Op basis van wat toen wetenschappelijk bekend was (1978) ontwikkelde hij het Whole Brain Model (zie hiernaast).

Het Whole Brain Model symboliseert de psychologische functies waarover we allemaal beschikken. De een ontwikkelde een voorkeur voor abstract denkwerk, terwijl de ander nadenkt over de concrete uitvoering van iets. De een leert makkelijk door een college te volgen, de ander wil graag een hand- of draaiboek.

In 2021 staat de teller van opgemaakte profielen op ongeveer 2 miljoen. In de database zitten profielen van om en nabij evenveel vrouwen als mannen, leeftijd tussen 18 – 80, een zeer hoge diversiteit in beroepen en opleidingen en zijn afkomstig van locaties verspreid over de hele aarde. De beschikbare kennis en ervaring maakt het mogelijk samenwerking beter te organiseren en te structureren, waardoor op het juiste moment de juiste denkvoorkeuren worden aangesproken.

Meer informatie is te vinden op de website Thinkhermann.

 

Effectiever samenwerken

De opdracht start met de vraag om de samenwerking te verbeteren in een team, tussen teams, in een project of in een keten of netwerk. De opdracht kan als volgt verlopen:

Stap 1 
De betrokkenen krijgen een toelichting op het bestaan van cognitieve diversiteit, hoe dat werkt en wat de gevolgen zijn. In de meeste gevallen eindigt deze stap in een ‘feest van herkenning’.

Stap 2
De betrokkenen krijgen het verzoek de HBDI in te vullen. Een goed doordachte vragenlijst die de mentale voorkeuren in kaart brengt.

Stap 3
In een workshop van een halve dag ontdekken de betrokkenen de eigen voorkeuren en die van de anderen. In de meeste gevallen is ook een groepsprofiel opgesteld. Op basis van deze inzichten wordt samen met de betrokkenen een aantal vervolgstappen bepaald. Hierbij kan worden gedacht aan:

  • Effectiever vergaderen door kleur te bekennen
  • Wederzijds begrip en aanvaarding ontwikkelen
  • Meer jezelf kunnen zijn
  • Beter luisteren, samenvatten en doorvragen
  • Samen problemen oplossen
  • Van elkaar leren
  • De samenwerking slimmer organiseren en structureren ... etc.

Resultaat

Aan de slag vanuit het Whole Brain Model en de HBDI

Het Whole Brain Model en de HBDI bestaan meer dan veertig jaar. In de loop der jaren werd veel ervaring met de toepassing in organisaties opgedaan. En dat op individueel, team-, afdelings- en op organisatie niveau. In een onderzoek door Google naar succesvolle teams bleek dat het belangrijk is om iedereen te laten bijdragen en dat sprake is van een uitnodigende omgeving. De Whole Brain methodologie blijkt uitermate geschikt om samen integraal denken en doen in het dagelijks werk te stimuleren en te faciliteren. Integraal denken en doen heeft tot doel de verschillende perspectieven, denkvoorkeuren, wensen en belangen inzichtelijk te maken en elkaar te laten versterken. Op die manier wordt de collectieve intelligentie van een organisatie aangesproken en uitgedaagd goede oplossingen en besluiten te creëren.

Rijnconsult staat voor 'Samen werkend maken' en biedt diverse diensten en workshops aan gebaseerd op het Whole Brain Model en de HBDI.

Uitgelicht

Sparren met onze experts?

Benieuwd hoe wij je kunnen helpen?