assessments

assessments

Voor onze assessment vraagstukken werken wij samen met LabV. Met deze samenwerking kunnen wij nóg beter en flexibeler inspelen op wensen rondom selectieassessments, loopbaanassessments en ontwikkelassessments. LabV heeft oog voor nieuwe vormen van leiderschap met innovatieve werkvormen en is onder andere gespecialiseerd in leiderschap assessments. Deze bieden enerzijds een objectief beeld van talenten en ontwikkelpotentieel en vormen anderzijds een doeltreffende manier om versneld te leren.

LabV kan naast individuele functietoetsen ook assessments in het kader van team- en organisatieontwikkeling op maat inrichten. Door gericht te kijken naar het potentieel van medewerkers en complementariteit in teams , kan vervolgens gerichter worden ingespeeld op werving & selectie en collectieve ontwikkeling. Welke eigenschappen zijn aanvullend nodig in dit team om effectiviteit verder te versterken? Welke patronen en ontwikkelthema’s zien we in de groep en hoe kunnen we deze gericht ontwikkelen?

Typische klantvragen

(Online) Assessments

Voor het interactieve gedeelte van een assessment geniet face-to-face contact nog altijd de voorkeur. Hier is het kantoor van LabV op ingericht, zodat op gepaste afstand wordt gewerkt. In tijden van Corona is dit echter niet altijd wenselijk of zelfs mogelijk. Daarom gebruiken we videobellen onder andere Google Meet (inclusief presentaties, interviews, management simulaties en rollenspellen).

Assessments in de zorg

De effectiviteit van een organisatie blijkt uit het vermogen om zich succesvol aan te passen aan de veranderende buitenwereld. De gezondheidszorg is continu onderhevig aan verandering; mensen met behoefte aan zorg wonen langer thuis dus overal wordt de zorg complexer.

Zorg moet anders georganiseerd, aansluiten bij de behoefte van cliënten staan daarbij voorop. Er is meer behoefte aan maatwerk; kwaliteit van zorg betekent voor een ieder iets anders; wat draagt bij aan kwaliteit van leven als je nog maar even te leven hebt? En iemand met startende dementie heeft een andere zorgbehoefte dan iemand die thuis revalideert. Dat vraagt van medewerkers flexibiliteit, veel pro activiteit en lef.

Blijven zoeken naar passende zorg, in nauwe samenwerking met de wetenschap om behandeleffectiviteit te vergroten. Zorgorganisaties worden ‘lerende organisaties’, met grote autonomie van de professional.  Persoonlijk leiderschap vormt een basis voor een lerende cultuur, waarin medewerkers weten waar hun krachten liggen en waar ze in kunnen versterken. Dit geldt voor alle niveaus; zowel op operationeel, tactisch en strategisch niveau.

 

Rijnconsult heeft veel expertise in de zorgsector en ontwikkelt maatwerk zorg assessments die het potentieel in kaart brengen van uw medewerkers en de toekomstperspectieven in de huidige zorgmarkt. Een zorg assessment traject kan individueel of als team afgelegd worden , als vertrekpunt van een reorganisatie, in doorontwikkeling of bij de overstap naar een andere rol. De basis voor het zorg assessment vormt het inzichtelijk maken van gewenste kennis, houding en gedrag en die te koppelen aan de context en missie van de organisatie.

Het zorg assessment is naast een meetmoment, ook een leermoment. We geven feedback en reflecteren op ontwikkelthema’s. Het assessment helpt daarmee de juiste vervolgstap te bepalen voor zowel individu als organisatie.

'In onze assessments hanteren wij een holistische benadering, waarbij niet de functionaris maar de totale persoon centraal staat.'

Assessments in het onderwijs

Bij onderwijs assessments is het van belang om oog te hebben voor de specifieke context van het moderne onderwijs. Van professionals in het onderwijs wordt tegenwoordig gevraagd om een topprestatie te leveren. Het huidige onderwijsklimaat stelt steeds hogere eisen. Snel veranderende opleidingssystemen waar je flexibel op in moet spelen, hoge verwachtingen van studenten, toenemende ICT vaardigheidseisen en hogere kwaliteitseisen vragen constante hoogwaardige prestaties van docenten en ondersteunend personeel. Een meerkoppig monster dus dat je iedere dag weer voor nieuwe uitdagingen stelt.

De verwachting is niet dat dit op korte termijn gaat veranderen. Het werk van een onderwijsprofessional lijkt steeds meer op de prestaties van een topsporter. Topsporters werken dagelijks aan hun energievoorraad en houden die nauwlettend in het oog. Sporten, trainen en presteren worden gevolgd door periodes van herstel door middel van rust nemen, gezonde voeding en aandacht voor de eigen persoon.

 

Dit staat in schril contrast met onderwijsprofessionals: zij hebben doorgaans de neiging door te gaan zonder pauzes of rustmomenten. Niet "wat heb ik nodig" staat centraal, maar "hoe kan ik goed onderwijs bieden én ook een goede ouder of partner zijn?" Wanneer dit een structureel leef- en werkpatroon wordt, is de kans op een verstoring in de energie balans aanzienlijk. Om de eisen van deze tijd beter het hoofd te bieden, moeten we veranderen in hoe we omgaan met die vele eisen.

Dit vraagt op de eerste plaats zelfinzicht en zelfreflectie. Iets waar de doorsnee docent doorgaans geen tijd voor neemt in de waan van de dag. Rijnconsult ontwikkelt op basis van wetenschappelijk onderzoek en ervaring maatwerk onderwijs assessments die het potentieel in kaart brengen van uw onderwijsprofessionals en de toekomstperspectieven in de huidige situatie.

Uitgelicht

Sparren met onze experts?