Procesverbetering bij Teijin Aramid

De opdracht:

Uit 5 adviesbureaus heeft Teijin Aramid gekozen voor Rijnconsult vanwege de gecombineerde aanpak van ‘harde’ (processen, structuur, instrumenten) en ‘hardnekkige’ elementen (cultuur, leiderschap en gedrag). Het verbeterprogramma had tot doel om de gehele organisatie meer kosten georiënteerd te maken en het management heeft daarvoor in totaal 2-3 jaar uitgetrokken.   
 

Het resultaat na 1,5 jaar:

1. Het gehele leidinggevend kader (150) is gegroeid in haar rol.

2. De leiders zijn ontwikkeld richting ‘lean leiders’,overal hangen visual performance bords

3. Het project heeft een besparingspotentieel opgeleverd van €10-15 mln.

4. 30 change agents zijn getraind en acteren als interne lean coaches.

5. mensen hebben beter leren samenwerken
  

Het inzicht

Cultuurveranderingen gaan niet snel, de ervaring leert dat het meerdere jaren duurt voordat de verandering echt is geborgd. Ook Teijin Aramid heeft nog een aantal belangrijke aandachtspunten, zoals planningen nakomen, feedback geven, focus leggen op de implementatie en onderlinge samenwerking meer belonen.