Leiderschap in procesgerichte organisaties

Procesverbetering in organisaties is de belangrijkste methode om systematisch te werken aan zowel verbetering van prestaties naar klanten, als verbetering van efficiency (tegengaan van verspilling). Procesverbetering gaat om verbetering van het werk, van organisatie, van houding en gedrag en van leiding geven. In de vakliteratuur wordt ook vaak gesproken van lean management 1 en 2. Vaak blijft het echter bij een eenmalige exercitie, terwijl borging in organisatiestructuur, in de sturing en cultuur, de succesfactoren zijn voor continue verbetering. Het juiste leiderschap in een procesgerichte organisatie is cruciaal. Onze ervaring is dat het ontwikkelen van procesgericht leiderschap nog niet zo eenvoudig is. In dit artikel geven we u hiervoor een aantal handreikingen.