Hoe Smart zijn onze ‘hardnekkige’ processen?

Het innovatievermogen van de Nederlandse industrie is de afgelopen jaren gedaald, maar gelukkig zijn er initiatieven binnen de bedrijfstak om verbetering te stimuleren. Behalve aandacht voor technologie betekent dat ook aandacht voor veranderkundige processen, zoals samenwerken en leiderschap, die vaak lastig te veranderen zijn en die wij daarom ‘hardnekkige’ processen noemen.

Het innovatievermogen van de Nederlandse industrie is substantieel gedaald, althans dat is de uitkomst van de Erasmus Concurrentie en Innovatiemonitor 2014. De hoeveelheid totaal nieuwe producten en diensten (‘radicale innovatie’) die Nederlandse bedrijven hebben geïntroduceerd is met 6% gedaald tussen 2013 en 2014. De hoeveelheid verbeterde producten en diensten (‘incrementele innovatie’) is met 4% gedaald en staat op het laagste peil sinds het begin van de meting van de Erasmus Concurrentie en Innovatiemonitor in het jaar 2006.

Toegegeven, de wereldwijde economische crisis heeft haar tol geëist en dat heeft er bij veel bedrijven voor gezorgd dat noodzakelijke investeringen om tot verbeteringen te komen zijn achtergebleven. Maar om de innovatieve capaciteit in bedrijven te bevorderen is meer nodig dan geld alleen. Steve Jobs verwoordde het zelfs nog sterker: ‘Innovation has nothing to do with how many R&D dollars you have ....... it’s not about money. It’s about the people you have, how you’re led, and how much you get it.‘

Nu de economie aantrekt is het van het grootste belang de focus op innovaties weer op te pakken en het innovatieve vermogen van onze industrie te verbeteren. Wij zullen dat moeten doen in een wereld waarin technologieën zoals 3D printing, Big Data en robotisering zich snel ontwikkelen en klanten meer slimme flexibele producten wensen. Samenwerken met klanten en toeleveranciers van technologie en diensten is daarmee van cruciaal belang geworden.

Gelukkig ontstaan er initiatieven zoals ‘Smart Industry’ om de Nederlandse industrie klaar voor de toekomst te maken door middel van productie flexibilisering van zowel klantbehoeften (wat is er nodig) en volume (hoeveel en wanneer). Dat betekent wel dat wij voor grote uitdagingen staan op het gebied van fabricage technologieën, digitalisering en ketens & netwerken. En ondanks dat dat allemaal erg technisch klinkt, zal het succes voornamelijk afhankelijk zijn van de hardnekkige processen zoals leiderschap, het vermogen om samen te werken, het creëren van een creatief klimaat en individuen die energie geven aan innovatieve processen.

Wij staan aan de vooravond van een stimulerende periode, waar economisch weer veel mogelijk is en waar verschillende vakgebieden veel nieuwe dingen tot stand kunnen brengen, mits wij de hardnekkige processen niet uit het oog verliezen.

 

Vanuit Rijnconsult staan wij klaar met onze expertise om u en uw organisatie daarbij te helpen. ‘Samen maken wij het werkend!’