Lean procesdoorlichting

De opbrengsten zijn te mooi om zomaar te laten liggen. De toegevoegde waarde voor uw klant neemt toe. De kwaliteit van processen en dienstverlening gaat omhoog. Medewerkers voelen zich meer gewaardeerd en hebben meer eigen regelruimte. En de kosten gaan omlaag. In een compacte lean procesdoorlichting krijgt u zicht op het verbeteringspotentieel. In deze bijdrage een beschrijving van onze best practice, want dat hoort ook bij lean: standaardiseren van de beste werkwijze.

>> Download artikel
>> Download Rijnconsult Business Review digitaal


Dit artikel is een van de bijdragen aan de Rijnconsult Business Review: Processen. Klik hier om de dit magazine gratis te ontvangen.