Krachtige ketensamenwerking: top 5 succesfactoren

Ketensamenwerking is al decennia oud. Ooit gestart in de automotive, halverwege de jaren negentig aangewakkerd in de agrifood en inmiddels bijna 10 jaar in de wereld van woningcorporaties steeds meer in opkomst. Rijnconsult mag al decennialang ketensamenwerking initiëren, begeleiden en coachen, in eerdergenoemde sectoren. Wat zijn nou, op basis van onze ruime ervaring, de top 5 kritische succesfactoren? We tellen af, van de nummer 5 tot de absolute nummer 1:

5. Bereidheid te investeren en te leren

Ook bij ketensamenwerking gaan de kosten voor de baten uit. Het start met de bereidheid om te willen investeren in de relatie, elkaar echt begrijpen, samen vaststellen waar de belangen en doelen zitten, hoe het ideale proces eruit zou kunnen zien als we elkaar echt vertrouwen, en wat we moeten doen om dat te realiseren. En omdat de samenwerking gebaseerd is op meerdere jaren, kan het ook uit om nú te investeren in zaken waar we de komende jaren de vruchten van plukken. Een belangrijke mijlpaal is de startbijeenkomst, waar we bij voorkeur twee dagen voor gebruiken en daarmee een stevige kick-off van de ketensamenwerking realiseren.

4. Strategische fit van ketenpartners

Vaak worden ketenpartners onvoldoende doordacht geselecteerd. Historische banden en gemak leiden als snel tot het besluit om maar door te gaan. Maar ketensamenwerking vraagt om prestaties en competenties. Vaak extra competenties die zich meer richten op denkkracht, continu verbeteren en veranderkracht. Bij veel traditionele en goede uitvoerders is dat niet vanzelfsprekend aanwezig. Een zorgvuldige en gedegen partnerselectie is nodig om met de juiste partners de ketensamenwerking tot een succes te maken.

3. Borging in de top

Ketensamenwerking is van de lange adem. Bestuurders en directeuren zijn vaak, en logisch ook, betrokken bij de start. Maar blijven ze ook aangehaakt na verloop van tijd? Als de samenwerking voornamelijk achter de schermen en op de werkvloer aan de gang is. Juist dan is regelmatige steun vanuit de top wenselijk en soms ook echt nodig. Zeker op de momenten dat het even niet zo lekker loopt, als er strubbelingen en tegenslagen zijn, dan zal leiderschap vanuit de top gevraagd worden om door te zetten. Zeker bij wisseling in de top is borging van ketensamenwerking door persoonlijke hercontractering essentieel.

2. Win-win overeind houden

Samenwerken lukt het best - of in elk geval het makkelijkst - in je eentje. Om samen te werken met anderen is een win-win nodig, want bij win-verlies val je terug op de optie om het alleen te doen. De win wordt vaak, vanuit belang, bij de start benoemd. Maar vaak wordt vergeten om dit regelmatig te checken: is de bij de start verwachte win ook daadwerkelijk gerealiseerd? Zo niet, dan is een goed gesprek en eventuele hercontractering aan de orde.

1. Nieuw gedrag op basis van vertrouwen

En dan de absolute nummer één: de mens en haar gedrag. Ketensamenwerking is gebaseerd op vertrouwen en een vaste overtuiging dat het samen slimmer en beter kan. Vertrouwen is generaties lang niet aanwezig geweest, gedrag in het verleden heeft dat bevestigd. Maar vanaf nu wel?! Dat gaat niet vanzelf. Het spreekwoord luidt niet voor niets ‘vertrouwen komt te voet en gaat te paard’. En we weten dat vertrouwen niet ontstaat  door het uit te spreken maar door het bovenal te laten zien in doen en laten; constructief, betrouwbaar en voorspelbaar. Dat vraagt van iedereen bijbehorend nieuw gedrag, in woord en daad. En dan zitten we dus in de stand van verandermanagement: veranderen van mensen. Van de top tot de werkvloer. Gebaseerd op het goed begrijpen van de ‘waarom’, want anders gaan eigenwijze professionals sowieso niet veranderen. En als we dan veranderen en het vertrouwen groeit, dan weten we ook dat we de conflicten moeten aangaan om tot commitment en uiteindelijk tot resultaten te komen. Waarbij conflicten dus niet per definitie negatief zijn, maar hoognodig om tot echte samenwerking te komen. Lencioni omschreef het al in zijn model, wij maken het dagelijks mee.

Is dit verrassend? Wij menen van niet. Rijnconsult wordt al meer dan 40 jaar door klanten ingeschakeld zodra processen moeten verbeteren en mensen mogen veranderen. Dat kan binnen organisaties zijn, maar in toenemende mate vervagen organisatiegrenzen en wordt er gewerkt in ketens en netwerken tussen organisaties. Wij hebben een kerncompetentie gemaakt van het optimaliseren van processen en het helpen mensen veranderen om zo een waardevolle bijdrage te kunnen blijven leveren.

Zoekt u ondersteuning bij de start of in het verbeteren van ketensamenwerking? Neem dan contact op met onze adviseur Frank Engelbart

Specialisten

Afbeelding
Frank Engelbart
Frank Engelbart