samenwerkingmensen

SAMENWERKINGSSCAN

Wilt u de kwaliteit van uw netwerk naar een hoger niveau tillen? In samenwerking met het opleidingsinstituut SIOO/VU en de onafhankelijke Stichting INK hebben wij een gevalideerde samenwerkingsscan ontwikkeld. Onderzoek naar succesactoren van samenwerking in ketens en netwerken vormt de basis voor deze scan. Het instrument daagt uit de samenwerkingsambitie te benoemen en de gemeenschappelijke communicatie vorm te geven. Het geeft inzicht in het type samenwerking en de verhoudingen tussen partners en biedt een gedegen analyse van de kwaliteit van bestaande netwerk- en ketensamenwerking. Bovendien kent de scan een korte doorlooptijd en heeft tal van analysemogelijkheden. Een impuls voor verbetering en vernieuwing!

Typische klantvragen

Elementen van de aanpak

  • Oriëntatie op het bovenliggend keten/netwerkdoel;
  • Oriëntatie op het type samenwerking en de verhouding tussen partners;
  • Inventarisatie van partners die betrokken zijn, of zouden moeten zijn;
  • Evaluatie van de huidige kwaliteit van de samenwerking aan de hand van een gevalideerd analyse-instrument;
  • Benoemen van prioriteiten bij de opbouw en doorontwikkeling van de samenwerking.

Doelgroep

De aanpak en het diagnose-instrument kunnen worden toegepast door partners die in een samenwerkingsverband opereren en de ambitie hebben dat gezamenlijk naar een hoger plan te tillen. Zo’n samenwerkingsverband zal in de meeste gevallen bestaan uit verschillende organisaties. Het is echter ook denkbaar dat netwerk- en ketensamenwerking tussen verschillende bedrijfsonderdelen binnen concerns met behulp van de aanpak worden doorontwikkeld.

Voorbeeld van een begeleidingstraject

Samen met het SIOO/ VU en het INK hebben wij rond het diagnose-instrument een begeleidingsaanpak ontwikkeld, die erop gericht is de bevindingen die uit de monitoring naar voren komen, om te zetten in concrete prioritering en uitvoering van verbeteracties. Een begeleidingstraject zou er als volgt uit kunnen zien:

Resultaat

De scan heeft ons in kore tijd inzichtelijk gemaakt waar de verbeterpunten zaten. We kunnen nu concreet actie ondernemen!

Uitgelicht

Sparren met onze experts?

Benieuwd hoe wij je kunnen helpen?