Case: Doorontwikkeling regionale aanpak verduurzaming koopwoningen

De vraag

De regio Amsterdam-Amstelland heeft een gezamenlijke aanpak om de particuliere woningvoorraad te verduurzamen en is gezamenlijk opdrachtgever voor het regionale energieloket. Verken of er draagvlak is om als regio samen te blijven werken op dit onderwerp, en zo ja onder welke voorwaarden.

Resultaat

We zijn begonnen met het in kaart brengen van de knelpunten via interviews. Deze knelpunten zijn besproken in workshops met ambtenaren en bestuurders. Dit leidde tot nieuwe inzichten. Vervolgens hebben we een advies uitgebracht over structuur, proces en cultuur van de toekomstige samenwerking. Zeven van de acht gemeenten hebben zich gecommitteerd aan een frisse start. Tevens is er duidelijkheid over de gezamenlijke ambities en rolverdeling en is de regiomanager beter in positie gebracht.

Het inzicht

Onduidelijkheid over rollen en verantwoordelijkheden leidt af van de gezamenlijke ambitie. Bestuurlijke betrokkenheid is benodigd om lastige knopen door te hakken.

Specialisten

Afbeelding
Boris Gooskens
Boris Gooskens