Case Fruitpact: samen sterk voor fruit in Rivierenland

De opdracht:

Realiseer samenwerking tussen alle partijen die in het fruitcluster in het Rivierenland (Betuwe, Land van Maas & Waal en Bommelerwaard) actief zijn, zowel privaat als publiek. Zorg voor een gezamenlijke visie en bestuurlijk draagvlak. Creeer een wij-gevoel en laat via concrete- en strategische projecten met bedrijven in fruit (fruittelers, afzetorganisaties, dienstverleners) zien dat samenwerken resultaat oplevert. 

Het resultaat:

In 2007 gestart met het bij elkaar brengen van alle betrokken partijen, waarbij de intentie tot samenwerking is ondertekend (het Fruitpact). Vervolgens interactieve visie-ontwikkeling en het opstellen van een werkplan met een startlijst van projecten. Van 2009 tot en met 2011 zijn twintig projecten ontwikkeld en begeleid. In 2011 samen met collega-pacten in de Greenport Betuwse Bloem het businessplan voor 2012-2015 ontwikkeld en breed bestuurlijk draagvlak georganiseerd, zodat inmiddels de tweede periode van 2012-2015, in uitvoering is. Rijnconsult verzorgt daarbij programmamanagement van het Fruitpact en “zusje” Laanboompact.

Het inzicht:

“We gingen in 2007 het avontuur aan om samenwerking in fruit te realiseren. Mede dankzij de onafhankelijke en verbindende rol van Rijnconsult, blijkt dat we breed bestuurlijk draagvlak hebben weten te combineren met praktische resultaten, waar fruittelers tevreden over zijn. Dat laatste is uniek wanneer we kijken naar andere Greenports in Nederland en het regionale cluster internationaal.“

Specialisten

Afbeelding
Frank Engelbart
Frank Engelbart