Case: Toekomstscenario's ontwikkelen voor Gemeente Weststellingwerf

Rijnconsult heeft in het najaar van 2015 de gemeenteraad van Weststellingwerf geholpen met het opstellen van een bestuurlijke politieke visie voor de toekomst.

Aanpak

Rijnconsult adviseurs Diederik Hommes en Erwin van de Pol hebben een aantal geanimeerde bijeenkomsten georganiseerd met mensen van binnen en buiten de gemeente rond de vier thema’s identiteit, ambities, burgers en buitenstaanders. Voor het thema identiteit is onder andere met een aantal geselecteerde historici gepoogd de identiteit van Weststellingwerf te ontdekken. Voor bestuurlijke en ambtelijke ambities zijn aparte gesprekken gevoerd, net als met burgers uit de sectoren Economie/Agrarische sector, Welzijn, Recreatie/Toerisme en Maatschappij/Cultuur. Ook is een bijeenkomst belegd waarbij willekeurig 300 burgers zijn benaderd om een avond gestructureerd, maar vrijuit over de toekomst van Weststellingwerf te praten.

Resultaat

Het rapport Verschil moet er zijn. Weststellingwerf: waarheen, waarvoor? Het rapport met de Visie op de toekomst van de gemeente Weststellingwerf biedt 5 scenario’s voor de toekomst: 1. een ambtelijke fusie, 2. een bestuurlijke fusie, 3. Opheffing om het gebied te versterken, 4 samenvoegen van Oost- en Weststellingwerf, 5. Saksenland: fusie over de provinciegrenzen heen. 

 

 

Specialisten

Afbeelding
Diederik Hommes2
Diederik Hommes
Afbeelding
 Erwin van de Pol
Erwin van de Pol