Corona; onze adviesdiensten

De huidige situatie, waarin we er samen alles aan doen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, heeft ons veel uitdagingen gebracht en hebben we ons inmiddels een andere manier van werken aangeleerd. Gelukkig gaat er ook weer ruimte ontstaan om naar de langere termijn te kijken. Wij merken ook dat diverse directeuren en bestuurders dit niet uit het oog verliezen. Zo lopen we bijvoorbeeld bij een zorgorganisatie mee om het leerproces te ondersteunen van de crisis: welke procesverbeteringen kunnen we ook onder normale omstandigheden invoeren, waarom werken we nu wel lekker samen en welke lessen trekken we hieruit voor onze leiderschapsstijl, etc.? Daarnaast voorzien wij, gesteund door de geluiden uit al onze markten, een toename aan vragen met betrekking tot strategische heroriëntatie, bezuinigen, het versnellen van innovaties en het herstellen of versnellen van samenwerkingsverbanden.

We hebben daarvoor een aantal relevante diensten op een rijtje gezet:

Digitale leerinterventies

Digitale communicatie, workshops en leermomenten zijn er in vele vormen en inmiddels hebben we al een aantal digitale werkwijzen met succes ingezet. We vinden het dan ook ontzettend leuk om samen met onze klanten te kijken naar wat er mogelijk is en wat het beste past. Een kort overzicht van enkele tools treffen jullie aan in deze video. Kunnen wij met je meedenken? Bekijk de video >>

 

Corona stress test: welke impact heeft Corona op uw strategie?

Nu de eerste stofwolken zijn opgetrokken vragen besturen, directies en toezichthouders zich af wat de crisis betekent voor de strategische koers van hun organisatie. Wij helpen onze klanten om grip te krijgen in deze onzekere tijden door in een ‘stresstest’ te onderzoeken of de aannames onder de strategie nog kloppen en te analyseren welke trends invloed hebben op hun organisatie. Concreet resultaat van de stresstest is een antwoord op de vraag of de huidige strategie van de organisatie nog passend is. Ook als de strategie nog passend is levert de stresstest meestal een aangescherpte veranderagenda met andere prioriteiten op om invulling te geven aan de gewijzigde opgave. Daarnaast draagt de stresstest bij aan reflectie op het verandervermogen van de organisatie, in de hoop om in de toekomst grip te behouden in een wereld die nog meer in beweging lijkt dan voorheen. 
Lees meer >>


Visie ontwikkelen

Door de ontwikkelingen in het afgelopen jaar, merken wij een toenemende vraag naar herorientatie. Verbeelding van de ‘WHY’ of het waartoe we iets ondernemen doet er toe; nu meer dan ooit. Wij begeleiden je graag om juist in deze tijd na te denken en samen met ons te werken aan visie- en planontwikkeling. Zowel voor op organisatie- alsook op leiderschapsniveau. Klik hier voor meer informatie.


Zelfevaluatie bij RvT en RvC

In deze tijd zou de voor de hand liggende vraag in deze zelfevaluatie kunnen zijn: ‘Waarom hebben we deze crisis niet zien aankomen?’. Interessanter is wellicht  de vraag hoe we geacteerd hebben, als bestuurders en toezichthouders, tijdens de crisis en wat we hiervan kunnen leren. Toezichthouders hebben vaak ook andere verantwoordelijkheden die in deze tijd de volle aandacht vragen. Doen we dingen nu noodgedwongen anders, zoals bijvoorbeeld beeldbellen? Zijn er nog andere veranderingen die nu onder stoom-en-kokend-water tot stand zijn gekomen, die we graag willen behouden voor de toekomst of die zelfs het begin van een nieuwe werkwijze kunnen zijn? Klik hier voor meer informatie.


HR Business partner ontwikkeltraject

In deze tijd ontstaat de wens meer dan ooit om het HRM- beleid explicieter te koppelen aan de strategische koers van de organisatie en inzichtelijk te maken hoe HRM bijdraagt aan het behalen van organisatiedoelstellingen. Ook wilt u een stevigere rol pakken in het begeleiden van uw management op thema’s als cultuurverandering en  duurzame inzetbaarheid. In dit programma ontwikkelen HR Professionals zich tot HR- businesspartners door meteen waarde toe te voegen aan een strategische business opgave.  Klik hier voor meer informatie
Diensten bij gemeenten

Bezuinigingen:
Er komt een ongekende recessie aan. Ook voor gemeenten gaat dit ingrijpende effecten hebben. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat we zorgvuldig om gaan met publieke middelen en zou er zelfs inspiratie te vinden moeten zijn in dit soort vraagstukken. Hoe pak je het op als gemeente? Wij helpen je graag met het opstellen van een beoordelingskader, slimme financiele keuzes te maken, anders te werken en uitgaven te beperken. Klik hier voor meer informatie.

Onderzoek:
Veel gemeenten zijn op zoek naar hoe de wereld er na de crisis uit gaat zien. Dan helpt het ook om aan enige reflectie te doen door te kijken waar de organisatie nu staat. Of om eens definitief een einde te maken aan een lang slepende kwestie. Of een vraag te beantwoorden die al langer leeft in de organisatie. Een onderzoek is dan een voor de hand liggend middel. Klik hier voor meer informatie.

Topstructuur:
Wij zien dat gemeenten zich steeds meer heroriënteren op de inrichting van de management- en topstructuur. Gemeenten worstelen vaak met de vraag hoe de topstructuur passend bij de lokale context in te richten. Klik hier voor meer informatie.


Andere adviesdiensten:

1. Capaciteit – interim en vast

Wij kunnen per direct projectcapaciteit en denkkracht leveren waar je dat nodig hebt. Wij zetten daarvoor onze eigen adviseurs in of zoeken een interim kracht. Samen met ons werving- en selectiebureau Rieken & Oomen beschikken wij over een netwerk van duizenden interim contacten met diverse expertises en in uiteenlopende branches. Een andere optie is de zogenaamde ‘combinatie procedure’ waarbij wij eerst snel een interim-oplossing verzorgen, zodat er op een later moment, in alle rust en zorgvuldigheid, een vaste invulling voor de vacature gezocht kan worden. Klik hier voor meer informatie.


2. Ondersteunen Managementtop/ RvT

Managementtop: Als manager dien je nu in sneltreinvaart beslissingen te nemen. Wij sparren graag met je en denken mee om op korte termijn weloverwogen strategische beslissingen te nemen. We ondersteunen je bij het afwegen van welke beslissingen je neemt in welke situatie en op basis van welke informatie. Wij helpen met het opstellen van besluitvormingsstukken, in kaart brengen van risico’s en kansen en het bedenken van oplossingsrichtingen. Bijvoorbeeld op het gebied van versnellen van processen, het aanboren van alternatieve markten of diensten, het behouden van kwaliteit en bemensing.

RvT: In deze (financiele) spannende tijd is het ook van belang je RvT goed geinformeerd te houden. Hoe manage je de toezichthouders in deze tijd? Welke en hoeveel informatie bied je aan en wanneer?

Stresstest: Wat betekent de crisis voor de strategische koers van de organisatie? Wij helpen onze klanten om grip te krijgen door in een ‘stresstest’ te onderzoeken of de aannames onder de strategie nog kloppen en te analyseren welke trends invloed hebben op hun organisatie. Klik hier voor meer informatie.

3. Online sparringsessies

We merken dat onze klanten nu tegen allerlei dilemma’s en besluitvormingsprocessen aanlopen, ook op ethisch vlak. Hierover sparren kan opluchten en biedt nieuwe inzichten. Wij verbinden graag onze klanten met elkaar en faciliteren de sessies. Dit kan zowel op brancheniveau als op functieniveau. Dit sparren bieden wij om niet aan.


4. Samenwerkingsvraagstukken

Samenwerkingsverbanden worden op scherp gezet en nieuwe samenwerkingsverbanden worden in sneltreinvaart uit de grond gestampd: samenwerken biedt de oplossing tot veel problemen. Dit betekent ook openheid in kwetsbaarheid, transparantie in belangen, nieuwe rollen, taakopvattingen, vaardigheden en attitudes. Maar ook domeinen afbakenen, doelen stellen, dilemma’s delen. Wil je weten hoe je je samenwerking het meest effectief kunt inrichten? Wij kunnen een samenwerkingsscan uitvoeren en concrete verbetertips geven. Klik hier voor meer informatie over samenwerking in ketens en netwerken.


5. Crisismanagement

Door de Corona crisis kampen tal van organisaties met capaciteitstekorten en verstoringen in de samenwerking extern, bijvoorbeeld in supply chains in de agri & food of samenwerkingsverbanden in het sociaal domein. Rijnconsult ondersteunt bij het snel en anders inrichten van werkprocessen en besluitvormingsprocessen en het bedenken en snel implementeren van nieuwe oplossingen voor nieuwe vragen. Daarnaast leveren wij de capaciteit om de implementatie te versnellen. 

 
6. Daadkracht in het democratisch proces: gemeentelijke besluitvorming in de corona-crisis

Wij horen van onze klanten dat ze worstelen met vragen als: Hoe organiseren we met beperkte tijd, middelen en kennis digitale besluitvorming in de Raad op basis van de nieuwe Noodwet? Hoe voorkomen we vertraging op cruciale dossiers? Hoe zorgen we dat daadkracht niet ten koste gaat van het democratisch proces?
Rijnconsult helpt gemeenten om te komen tot een tijdelijke andere vorm van samenwerking tussen Raad, College en ambtelijke organisatie, die recht doet aan de belangen van de verschillende spelers. Vervolgens kunnen we u per dossier helpen met optimale inrichting van het besluitvormingsproces, inclusief de benodigde burger- en stakeholderparticipatie, met gebruik van digitale middelen. Onze inzet is dat u na de crisis tevreden kunt terugkijken op de voortgang die is geboekt op deze dossiers. We bieden u aan om vrijblijvend een startbijeenkomst te begeleiden met o.a. griffie en gemeentesecretaris om te komen tot werkafspraken voor de komende periode. Klik hier voor meer informatie.


7. Carrière advies

In de praktijk bij ons werving- en selectiebureau Rieken & Oomen, merken wij dat kandidaten nu meer tijd hebben om zich te bezinnen op hun huidige baan en zich willen oriënteren op de arbeidsmarkt. Onze carrière advies gesprekken krijgen dan ook veel belangstelling op dit moment. Dit is een gesprek voor iedereen die zich afvraagt ‘Hoe bereik ik die functie op directie of bestuursniveau’ of ‘Hoe word ik toezichthouder’. In een intensief gesprek van zo’n 2 uur wordt een op maat gesneden antwoord op deze specifieke vraag geformuleerd. Het gesprek wordt ondersteund door een test vooraf. De uitkomsten worden samengebracht in een persoonlijk plan van aanpak. Ideaal voor mensen die niet uit zijn op een omvangrijk coachingstraject maar meer willen dan een vrijblijvende oriëntatie op hun volgende loopbaanstap. Klik hier voor meer informatie.

8. Individuele coaching

In deze tijd wordt er een hoge flexibiliteit van medewerkers verwacht. Hoe gaan zij om met de nieuwe realiteit en wat doet dat met ze? Lukt het om een draai te vinden, proactief te blijven en nieuwe doelen te stellen?
Met de individuele coaching die wij bieden, kunnen wij je medewerkers daarin ondersteunen. Klik hier voor meer informatie.
 

9. Leren & ontwikkelen

lRBRerenontwikkelen

 Is er in de organisatie tijd vrij gekomen om de verdieping te zoeken? Onze online magazines, Rijnconsult Business Reviews, zijn gratis te downloaden en staan boordevol artikelen over actuele managementthema’s. Kijk onderaan bij onze leestips voor urenlang leesplezier.       

Kunnen wij je helpen?

Neem vrijblijvend contact met ons op om je vraagstukken te bespreken. Dat kan via je eigen adviseur, contact op te nemen met secretariaat@rijnconsult.nl, 030-2984250 of vul onderstaand formulier in. Wij helpen je graag om samen naar een oplossing te zoeken.

Samen gaan we het werkend maken! 
Rijnconsult - Digitale leerinterventies
Digitale communicatie, workshops en leermomenten zijn er in vele vormen en inmiddels hebben we al een aantal digitale werkwijzen met succes ingezet. We vinden het dan ook ontzettend leuk om samen met onze klanten...
Thomas Kilmann   Verandermanagement
Elke adviseur heeft een voorkeur qua adviesstijlen. Thomas Kilmann heeft een model bedacht waarin  eigen belang versus andermans belang wordt gezet. In de mix ontstaan dan 5 stijlen. Een effectieve adviseur...
Pitchen
Als adviseur word je vaak gevraagd om je voor te stellen als je een nieuw project opstart. Dat lijkt een routine vraag maar als het goed doet heb je daar het hele project voordeel van.
Omgekeerd interveniëren - Roos van Leary
De Roos van Leary is bij veel adviseurs wel bekend, gedrag van de opdrachtgever roept gedrag bij jou als adviseur op. Maar hoe doorbreek je dit? Dit filmpje geeft een handvat daarvoor.
Rijnconsult   Mindsets
Ben jij je bewust dat jouw kijk als adviseur  op een situatie niet per se de enige werkelijkheid is? Verplaats je ook eens in de blik van de opdrachtgever, wees nieuwsgierig naar het andere perspectief en...

Rijnconsult leestip

Vol trots bieden wij u de zesde Rijnconsult Business Review aan, het zusje van de Harvard Business Review (HBR...
Door:
Pieter Rop
Is het nu (weer) tijd voor een nieuwe tijd? Trendwatchers kondigen dit ieder jaar weer aan. Toch lijkt er nu...
Door:
Rijnconsult
Deze Rijnconsult Business Review, in navolging op de reviews over wendbaarheid, netwerkorganisatie en...
Door:
Rijnconsult
Het begrip wendbaarheid duikt steeds meer op in de managementliteratuur en het vergroten van de wendbaarheid van...
Door:
Rijnconsult
In deze Rijnconsult Business Review staat de netwerkorganisatie centraal. Bedrijven en organisaties weten dat...
Door:
Rijnconsult Adviseurs