Je moet behoorlijk sturen om tot zelfsturing te komen

Het creëren van effectieve autonome teams is geen nieuw onderwerp voor veel organisaties. Maar de dynamiek waarin veel organisaties op dit moment verkeren heeft wel de aanleiding en urgentie om autonome teams te creëren in een nieuw daglicht gezet. Veel organisaties worstelen met de invoering én met het werkend krijgen van autonome teams. Uit ons Europese onderzoek – aan de hand van 37 cases en 165 respondenten verdeeld over 10 landen - over autonome teams blijkt onder andere dat onnodige bemoeienis vanuit management een belangrijke reden is voor het mislukken van autonome teams.

>> Download artikel

Meer weten? 

 
>> Bekijk onze pagina over zelfsturing

>> Download Rijnconsult Business Review digitaal

>> Artikel over zelfsturing in Consultancy.nl

Dit artikel is een van de bijdragen aan de Rijnconsult Business Review: Processen. Klik hier om dit magazine gratis te ontvangen.

Auteur(s):

Eeuwke Bremmer en Mark Nijssen