Samenwerkingsscan

Wilt u de kwaliteit van uw netwerk naar een hoger niveau tillen? In samenwerking met het opleidingsinstituut SIOO/VU en de onafhankelijke Stichting INK hebben wij een gevalideerde samenwerkingsscan ontwikkeld. Onderzoek naar succesactoren van samenwerking in ketens en netwerken vormt de basis voor deze scan. Het instrument daagt uit de samenwerkingsambitie te benoemen en de gemeenschappelijke communicatie vorm te geven. Het geeft inzicht in het type samenwerking en de verhoudingen tussen partners en biedt een gedegen analyse van de kwaliteit van bestaande netwerk- en ketensamenwerking. Bovendien kent de scan een korte doorlooptijd en heeft tal van analysemogelijkheden. Een impuls voor verbetering en vernieuwing!
   
samenwerkingsscan

Elementen van de aanpak

 • Oriëntatie op het bovenliggend keten/netwerkdoel;
 • Oriëntatie op het type samenwerking en de verhouding tussen partners;
 • Inventarisatie van partners die betrokken zijn, of zouden moeten zijn;
 • Evaluatie van de huidige kwaliteit van de samenwerking aan de hand van een gevalideerd analyse-instrument;
 • Benoemen van prioriteiten bij de opbouw en doorontwikkeling van de samenwerking.

Doelgroep

De aanpak en het diagnose-instrument kunnen worden toegepast door partners die in een samenwerkingsverband opereren en de ambitie hebben dat gezamenlijk naar een hoger plan te tillen. Zo’n samenwerkingsverband zal in de meeste gevallen bestaan uit verschillende organisaties. Het is echter ook denkbaar dat netwerk- en ketensamenwerking tussen verschillende bedrijfsonderdelen binnen concerns met behulp van de aanpak worden doorontwikkeld.
 

Voorbeeld van een begeleidingstraject

Samen met het SIOO/ VU en het INK hebben wij rond het diagnose-instrument een begeleidingsaanpak ontwikkeld, die erop gericht is de bevindingen die uit de monitoring naar voren komen, om te zetten in concrete prioritering en uitvoering van verbeteracties. Een begeleidingstraject zou er als volgt uit kunnen zien:

Visualisatie samenwerkingsscan

Meerwaarde van de aanpak

 • Neutrale, onafhankelijke, gevalideerde methodiek;
 • Gebruikmaking van kennis over kritieke succesfactoren bij samenwerking in ketens en netwerken;
 • Integrale beoordeling samenwerking;
 • Snelheid;
 • Gedegen prioritering;
 • Vertaling naar actieplannen;
 • Ervaren procesbegeleiding.

Meer weten?

We helpen u graag om uw samenwerkingsverband te analyseren en samen met u te bekijken waar er verbeterpunten liggen. Wilt u daar met ons een keer over sparren, neem dan gerust contact met ons op via 030-298 42 50 of via secretariaat@rijnconsult..nl

Rijnconsult leestip

Ketensamenwerking, Supply Chains en Netwerkorganisaties zijn organisatievormen die steeds meer voorkomen. Op...
Door:
Ernst Jan Reitsma
Ketensamenwerking: bedrieglijk simpel en onverwacht krachtig.Om tot spectaculaire verbetering in prestaties op...
Door:
Marcel Noordhuis
Nu netwerk- en ketensamenwerking in de zorg een vlucht neemt, gebruiken we vanuit Rijnconsult onze jarenlange...
Door:
Frank Engelbart
Verbeteren van processen gaat (steeds vaker) over de grenzen van organisaties heen. Dat levert winst op  voor...
Door:
Frank Engelbart
In deze Rijnconsult Business Review staat de netwerkorganisatie centraal. Bedrijven en organisaties weten dat...
Door:
Rijnconsult Adviseurs
Samenwerking in de productieketen is een absolute voorwaarde om te kunnen blijven concurreren op de markt, maar...
Door:
Henk Folkerts en Woody Maijers