Zelfsturende teams

Zelforganisatie passend maken

Wat is uw beeld van zelfsturing? Hoe doet uw team het?  Waar zitten de onderlinge verschillen in visie?

Vrijwel alle organisaties hebben zich er inmiddels over uitgesproken. De één omarmt het, de ander vindt het een utopie. Hoe je het ook wendt of keert, we kunnen er niet meer om heen.  De centrale gedachte achter zelfsturing is: Meer regelvrijheid op de werkvloer, en dus minder (onnodige) betutteling.

We zien dat organisaties dit streven vervolgens heel verschillend, met minder en meer succes inrichten. Het vergt met name een investering in een flink aantal afspraken die je als organisatie met de zelfsturende teams aangaat. En daarbij de samenwerking binnen en tussen de teams om afspraken te realiseren. Deze afspraken dienen gebaseerd te zijn op eenzelfde visie en denkraam.

Wij leveren advies, training en begeleiding voor teams, het leidinggevend kader en ondersteunende diensten bij hun veranderende rol bij zelforganisatie.

Doe nu de zelfsturingsscan of neem contact met ons op voor meer informatie over onze dienstverlening rondom zelfsturende teams.

meer weten contact

Meer informatie: