Zelforganiserende teams

Zelforganisatie in de zorg

Ontwikkelingen in de zorg en het succes van enkele zorgorganisaties die aan zelfsturing doen, maakt dat bijna elke organisatie op zoek gaat naar meer autonomie bij teams.

Dit vraagt iets van de medewerkers én van de organisatie. Het vraagt om vaardigheden van de medewerkers om met elkaar samen te werken en met elkaar werkafspraken te maken en het vraagt van ze dat ze samenwerken met andere teams binnen en buiten de organisatie. Daarnaast is ander gedrag vereist in de organisatie, omdat het samenspel verandert. Niet alleen binnen de teams, ook van het leidinggevend kader.

Wij leveren advies, training en begeleiding voor teams, het leidinggevend kader en ondersteunende diensten bij hun veranderende rol bij zelforganisatie.

Doe nu de zelfsturingsscan of neem contact met ons op voor meer informatie over onze dienstverlening rondom zelfsturende teams:

meer weten contact

Meer informatie:

zelfsturing zorg