Boris Gooskens

Ik ben actief als verandermanager, procesbegeleider en klankbord voor gemeenten, ngo’s en uitvoeringsorganisaties. Klanten vragen mij om de combinatie van analytische scherpte met een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. Wat ik doe, doe ik met veel energie. Samenwerking binnen en tussen organisaties vormt de rode draad in mijn werkzaamheden. Ik ben betrokken geweest bij het opzetten en/of versterken van diverse samenwerkingsverbanden rond de energietransitie, de integratie van vluchtelingen en laaggeletterdheid. Als directeur van Rijnconsult / Rieken & Oomen stimuleer ik daarnaast de verbinding tussen onze dienstverlening op het gebied van werving & selectie, interim management en advies.

Geniet van

Ontdekken van nieuwe vraagstukken en het slaan van bruggen tussen sectoren. Samenwerking organiseren door in een veelheid aan belangen op zoek te gaan naar de verbindende factor. Ik geniet ervan als mijn werk resulteert in een leerervaring bij een persoon, een organisatie of mijzelf. En ik ga graag uitdagingen aan, conceptueel of sportief.

Talent in

Samenwerking, ketens & netwerken, innovatie, beleidsvorming, procesmanagement, onderzoek.