Diederik Hommes

Veel opdrachten gaan over het in verbinding brengen van de strategie met wat de organisatie ook echt doet. En dan gaat het over ideeën, richting, mensen, bedrijfsprocessen en leiderschap. Overheden, instellingen en ondernemingen met een maatschappelijk doel of op het snijvlak van publiek en privaat hebben als bestuurskundige/organisatiekundige mijn aandacht. Maar als directeur en ondernemer van een zakelijke dienstverlener voel ik mij ook prima thuis in een commerciële omgeving.

Geniet van

Elke nieuwe situatie. Niets leukers dan een gebouw binnenlopen en te ontdekken hoe het in deze organisatie nu weer gaat, wat er in de top van de organisatie wordt gezegd en wat de mensen op de werkvloer doen. Ik vind het ook erg interessant om commissaris te zijn bij een woningbouwcorporatie en een kinderopvangorganisatie, ondernemingen die bedrijfsmatig moeten opereren voor een maatschappelijk effect.

Talent in

Strategie Lean Ketens & Netwerken Veranderaar Mee of tegendenker.

>> international profile