Maarten Hageman

Effectief samenwerken, en toch krachtig zelf aan het roer blijven staan. Met flair en werkplezier. Eén ding staat voor mij wel vast: voor succesvol èn prettig werken, is samenwerking essentieel. We kunnen maatschappelijke vraagstukken alleen oplossen met succesvolle samenwerking, dwars door organisaties en formele bestuurslagen.

Samenwerken: het is de rode draad in mijn professionele leven, als adviseur, faculteitsdirecteur, wetenschappelijk onder­zoeker, overheidsjurist en secretaris-directeur van omvangrijke samenwerkingsverbanden. Het lijkt zo logisch, samenwerken, maar in de praktijk is het vaak niet zo vanzelfsprekend. Hoe haal je resultaten, als bestuurder, professionele medewerker, team of organisatie in die wirwar van belangen, motieven en juridische complicaties?

Geniet van

Ik vind het heerlijk om samenwerking te ontwikkelen, een nieuw elan te creëren en zo kansen te verzilveren. Mijn rol is die van adviseur, dagvoorzitter, docent of coach, maar de beste oplossingen krijg je samen, door het delen van kennis en het uitwisselen van ervaringen. Samen dus. Ik hoef de samenwerking vaak alleen nog maar los te maken, wakker te kussen als het ware. Dat is echt genieten. En ook na-genieten, eenmaal thuis, waar ik snel weer overga op al het overige dat het leven zo mooi maakt, zoals geschiedenisboeken lezen,  wandelen, koken en dineren: genieten in een aangenaam gezelschap.

Talent in

Ik ben trots op mijn schakelvermogen: van theorie naar praktijk, tussen strategie, inhoud, proces en rechtsvorm, en ook van de ‘zachte’ naar de ‘harde’ factoren. Vooral het schakelen tussen mensen ligt mij: wat drijft hen, welke belangen, wensen, angsten en behoeften spelen er? Want uiteindelijk is samenwerken: mensenwerk. Gespecialiseerd in de governance van samenwerken, heb ik geleerd dat menselijke relaties de belangrijkste succesfactor zijn.