Bijeenkomst 23 april: Het einde van de organisatie?

In een verrassende en historische omgeving nemen wij u mee op reis naar de organisatie van de toekomst. Is dat nog wel een organisatie of meer een netwerk? Spreken we van werknemers of ondernemers? Wordt creativiteit het toverwoord? Het belooft in ieder geval een enerverende middag te worden met vernieuwende uitspraken over de organisatie van de toekomst. U kunt ook tijdens de workshops actief meepraten over de diverse deelonderwerpen. En al doet het thema wellicht anders vermoeden: u gaat opgewekt en vol nieuwe inzichten naar huis! 
 
Prof. dr. Arjan van den Born, hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg en schrijver van 'The Fuzzy Firm', zet de schijnwerper op de organisatie van de toekomst. In zijn presentatie verhaalt hij over succesvol creatief ondernemerschap, crowds, communities en talent management. Nieuwe samenwerkingsvormen van ondernemers en opdrachtgevers zullen u inspireren. 

Vervolgens biedt Rijnconsult u de keuze uit een viertal interactieve workshops.
1. EINDE of nieuw begin? Sturen in het sociale domein.
2. Het EINDE van de manager? Over samenwerken en teams. 
3. EINDEloos: leiderschap in het netwerk. Over vrijlaten en regisseren.
4. De toekomst van het onderwijs, het EINDE van de traditionele schoolorganisatie?


Programma

De inloop is vanaf 12.30 uur met een broodje. Vanaf 13.30 uur starten wij met het officiële programma. Daarna volgt een visie op de toekomst van de organisatie door Prof. dr. Arjan van den Born waarna we uiteen gaan in een vijftal interactieve workshops. Om 16.30 uur sluiten we samen de dag af met aansluitend een borrel. Voorafgaand aan de bijeenkomst start een rondleiding om 12.00 uur.

Rondleiding

Helaas zijn er geen plaatsen meer beschikbaar voor de rondleiding door Lijm&Cultuur. 

Workshops

Hieronder treft u een korte weergave van de inhoud van de workshops die wij aanbieden. Op de dag zelf vernemen wij graag uw keuze. 

1.  EINDE of nieuw begin? Sturen in het sociale domein. Met Ciska Scheidel, Programmamanager Jeugd Rotterdam.

Gemeenten en zorgaanbieders staan voor de opgave om de komende tijd de transformatie in het sociale domein vorm te geven. Dat vraagt om sturing en richting. Een benadering van (slimme) financiële prikkels volstaat niet, evenals een benadering die alleen maar uitgaat van samenwerken. De vraag is op welke wijze ontstaat voldoende richting en regie in de keten, zonder dat we in een schijnzekerheid van tientallen kpi’s terecht komen. Kpi’s waar cliënten bovendien vaak niet beter van worden.

In deze workshop verkennen we met Ciska Scheidel, Programmanager decentralisatie jeugdzorg/nieuw Rotterdams Jeugdstelsel, hoe Rotterdam en de zorgaanbieders in de stad de decentralisatie van de jeugdzorg hebben aangepakt en welke keuzen en dilemma’s Rotterdam tegenkomt bij het zoeken van de juiste sturing in het sociale domein.

2. Het EINDE van de manager? Over samenwerken en teams. 

Ontwikkelingen, onder andere in de zorg, gaan steeds meer om het centraal stellen van de patiënt/cliënt. Vandaar dat veel zorginstellingen bezig zijn met zelforganiserende teams of andere vormen waarbij de verantwoordelijkheden lager in de organisatie belegd worden. Daarnaast kunnen ze het niet langer alleen. Partijen moeten meer gaan samenwerken om te kunnen overleven. 

Hoe gaat u om met de spanningen tussen meer samenwerken, meer zelfstandig en dichterbij de klant werken? In de workshop kijken we naar de samenwerking tussen de organisatie binnen haar eco-systeem, tussen teams binnen de organisatie en tussen individuen binnen teams. Er vanuit gaande dat het hier niet meer gaat om de traditionele directieve aansturing van eenheden maar om de organisatie van de relatie tussen de eenheden. Een inspirerende workshop voor zorgmanagers, maar zeker ook interessant voor alle andere sectoren! 

3. EINDEloos: leiderschap in het netwerk. Over vrijlaten en regisseren.

Wilt u als bedrijf de resultaten verhogen en constateert u dat daar andere partners voor zijn buiten het bedrijf? Kom dan zeker naar deze workshop! Door middel van een fysieke netwerkanalyse in de ruimte gaan we aan de slag met jouw netwerk. We doen eerst een plenaire analyse waarna we als duo’s aan de slag gaan met uw eigen netwerk. In de analyse komen vragen aan de orde als wie heb ik nodig voor de beoogde resultaten? Is er met die partijen al een goede werkrelatie? Staan ze ver weg of dichtbij? Heb ik iedereen in beeld?

Aan het einde van de workshop gaat u naar huis met een plan wat u als leidinggevende morgen kunt oppakken.

4. De toekomst van het onderwijs, het EINDE van de traditionele schoolorganisatie?

Hoe zorgen we ervoor dat onze kinderen goed worden voorbereid op het leven en werken in een wereld die zo enorm aan het veranderen is? En wat betekent dit voor de wijze waarop we ons onderwijs organiseren en de rol van ict hierin? Aan de hand van voorbeelden, ingebracht door schoolleiders, nemen we elkaar mee in de visie op de toekomst van ons onderwijs. Angela Horsten van Xpect primair vertelt over de weg die zij hierin bewandeld hebben. Hoe creëer je eigenaarschap bij leerlingen, bestuur, leerkrachten bij het inrichten van nieuwe onderwijsvormen en wat is de rol van ict hierin geweest. Vervolgens presenteren  Ad van der Wiel en Hans Reiber ( voormalige schoolleiders) resultaten van hun onderzoek over nieuwe onderwijsvormen en de rol van de schoolleider hierin. Vandaag komen hun publicaties hierover uit en worden uitgereikt. Het levert u ongetwijfeld nieuwe inzichten op voor uw organisatie, uw medewerkers en vooral voor uzelf. Welke beleidskeuzes gaat u vandaag maken voor het onderwijs van morgen?

Voor wie 

Het event is bedoeld voor managers, directeuren, bestuurders en toezichthouders van grotere organisaties. 

Kosten

Deelnemers betalen € 195,- (exclusief btw). Voor klanten van Rijnconsult en genodigden is deelname gratis.

Locatie

De bijeenkomst vindt plaats in Lijm&Cultuur te Delft, Rotterdamseweg 272.
>> meer info
>> routebeschrijving

Aanmelden

U kunt zich online via ons aanmeldingsformulier aanmelden.
>> inschrijven

Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op: u kunt ons bereiken op: +31 30 298 42 50 of via secretariaat@rijnconsult.nl.

Wij zien u graag op 23 april in Delft!