Case: Heroverwegingstraject

De opdracht

Het begeleiden van een heroverwegingstraject. De opdracht van het traject is het opleveren ombuigingsvoorstellen op alle beleidsterreinen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de expertise van de ambtelijke organisatie. 

Het resultaat

Uitgewerkte ombuigingsvoorstellen ter hoogte van ongeveer 8% van de begrotingsomvang op alle domeinen waarbij inzichtelijk is wat de mogelijke ombuiging is, mogelijke varianten en consequenties. 1/3 deel van de ombuigingsvoorstellen hebben betrekking op het sociale domein, waarbij er een balans is gevonden tussen financiĆ«le impact, maatschappelijke impact en uitvoerbaarheid. Het resultaat is conform deadlines opgeleverd, waarbij er sprake was van een goed samenspel op ambtelijk, bestuurlijk en politiek niveau, zowel inhoudelijk, procesmatig als relationeel. 

Het inzicht

Het is mogelijk om in een zeer korte periode samen met de ambtelijke organisatie een heroverwegingstraject te doorlopen, waarbij medewerkers kritisch hun eigen beleidsterrein beoordelen en zelf komen tot maximale ombuigingsvoorstellen indien er sprake is van een hoge urgentie, betrokken medewerkers die verantwoordelijk nemen, en een goed samenspel tussen de ambtelijke organisatie, het college en de raad.