De arbeidsmarkt: wat gebeurt er? En hoe ben je als gemeente succesvol in het vinden van de juiste mensen?

Er wordt al veel over gezegd maar dat is natuurlijk ook heel logisch en urgent. Daarom ook nu weer aandacht voor aantrekkelijk werkgeverschap in een lastige markt. Hieronder gaan we kort in op de belangrijkste trends en hoe je als gemeente succesvol de juiste mensen kan vinden.

Trends

 1. Ja onvermijdelijk natuurlijk: digitalisering en automatisering. In het kader van continu verbeteren, werken gemeenten aan het optimaliseren van werkprocessen en het efficiënt inzetten van (schaarse) medewerkers. Werken met technologische tools en data- en analysevaardigheden worden steeds belangrijker.
 2. Duurzaamheid en klimaat: geen gemeente kan hieromheen en speelt hierin een cruciale rol. Dit betekent dat zij massaal op zoek zijn naar medewerkers met expertise op deze gebieden.
 3. Vergrijzing en ontgroening: niet nieuw maar wel eentje met grote impact op de gemeentelijke organisatie. Het management wordt meer dan ooit geconfronteerd met de balans (of de spagaat) in het vasthouden van ervaren medewerkers en het aantrekken van nieuw talent.
 4. Flexibele arbeidsrelaties: een tegenstrijdig thema. Enerzijds draagt het bij aan de wendbaarheid van de ambtelijke organisatie maar tegelijkertijd zorgt het ook voor uitdagingen op het gebied van het ontwikkelen van mensen.
 5. Diversiteit & inclusie: dat iedereen zichzelf kan zijn en gelijk behandeld zal worden. Bewustwording op dit thema staat nog in de kinderschoenen, maar is van doorslaggevend belang voor het toekomstbestendig maken van de ambtelijke organisatie.
 6. Toenemende complexiteit van wet- en regelgeving: met de Omgevingswet in ons achterhoofd wordt de druk op het ontwikkelen van medewerkers met een hele specifieke expertise nog groter. En daarmee ook de aantrekkelijkheid van de organisatie als werkgever.
 7. Digital governance: last but not least in dit rijtje. Het verbeteren van digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven staat hoog op de agenda van gemeenten. Medewerkers die verstand hebben van bijvoorbeeld de ontwikkeling van gebruiksvriendelijke online platforms en apps vormen een nieuwe groep op de arbeidsmarkt voor gemeenten.

Aantrekkelijk ambtelijk werkgeverschap – succesvol werven en selecteren

De trends hebben een enorme impact op de arbeidsmarkt voor gemeenten. Om succesvol te zijn, is een proactieve reactie op deze trends van groot belang. Dat begint bij employer branding; hiermee laat je zien wat de gemeente te bieden heeft als werkgever. De volgende vier onderwerpen mogen daarin niet ontbreken:

 1. Een efficiënt werving- en selectieproces; een snelle reactietermijn c.q. follow-up en heldere communicatie met kandidaten;
 2. Netwerken en samenwerking; met lokale onderwijsinstellingen, bedrijven en andere relevante partners. Bijvoorbeeld talentenpools zodat kansen voor stages en uitwisseling worden gecreëerd.
 3. Ontwikkelen en opleiden van medewerkers en teams; continu verbeteren van dienstverlening betekent ook continu investeren in de professionele ontwikkeling van medewerkers.
 4. Medewerker centraal; luisteren naar medewerkers met behulp van manieren om feedback op te halen over hoe medewerkers naar de organisatie kijken, wat hen helpt en wat hen belemmert in het werk.

Succesvolle invulling van vacatures in een krappe arbeidsmarkt vereist dus een proactieve en flexibele benadering. Het is dan ook van groot belang om de behoeften van potentiële en huidige medewerkers te begrijpen en aan te passen aan de veranderende omstandigheden en verwachtingen op de arbeidsmarkt. Benieuwd om te ontdekken hoe Rieken & Oomen hierbij kan helpen? Laat het ons weten!

Auteur

Afbeelding
Marcella Rijkschroeff
Marcella Rijkschroeff
16 oktober 2023