De hond bij fusies

Fusies, je maakt wat mee. In de jaren negentig heb ik een paar fusies van woningcorporaties begeleid. Dat waren
toen nog vaak licht feodale instellingen. Met op de zandgronden een borstbeeld van de oprichter in de hal, vaak de grootvader van de directeur, en in de Randstad minirepubliekjes met gezagsstructuren die leken op het toenmalige Irak. Door de ervaring wijs geworden dat alles bij zo’n fusie soepel kon verlopen totdat we bij het bestuur en de toezichthouders aankwamen, probeerden we het een keer andersom.

Lees verder

Dit artikel is gepubliceerd in de rubriek Ruis van vakblad Holland Management Review.

5 juli 2021