Evaluatie pilots flexibele huisvesting

Wat kunnen we leren van pilots voor flexibele huisvesting? Eind 2018 is door de minister van BZK drie miljoen euro beschikbaar gesteld voor de start van tien pilots waarin gemeenten kunnen experimenteren met flexibele huisvesting. Wij waren samen met de KWINK groep betrokken bij de evaluatie van vijf van deze pilots en organiseerden enkele inspiratiesessies voor de pilottrekkers. In deze blog delen we de succesfactoren en knelpunten waar de pilots tegenaan liepen en reflecteren we op de lessen van de pilots.

Lees de blog

21 april 2022