Laat young professionals en pensionado's samen het klimaatprobleem aanpakken

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schreef aan de tweede kamer dat de krapte op de arbeidsmarkt in het derde kwartaal van 2022 iets is afgenomen, van 143 naar 121 vacatures per 100 werklozen. Die daling zet zich nog even voort. Echter, veel mensen gaan met pensioen en als gevolg van de vergrijzing komen er onvoldoende werkenden bij. De arbeidsmarkt vormt een structureel probleem, met name in de zorg, het onderwijs, de techniek, ICT en beroepen die nodig zijn voor de energietransitie, aldus de minister.

Het UWV berichtte onlangs dat dé oplossing ‘het langer aan boord houden van pensionado’s’ is. Logisch. Als zij dat willen, waarom niet langer gebruik maken van hun enorme ervaring, niet alleen voor de uitvoering van het werk, maar ook voor het opleiden van de nieuwe generatie?

Ik vind het een mooi beeld: de mensen die de aarde willen doorgeven aan hun kleinkinderen, de boomers, en hun kleinkinderen die nu de arbeidsmarkt betreden, generatie Y & Z, zij-aan-zij ten strijde tegen de opwarming van de aarde. De young professionals van generatie Y en Z zoeken naar werk dat aansluit bij hun persoonlijke drijfveren en identiteit. Ze zoeken naar uitdagingen in een omgeving die respect toont en erkenning biedt en waar ze zich kunnen blijven ontwikkelen, aldus Randstad. Ik herken dat bij de mensen die nu bij JETZT werken. Zij willen het zelf doen, maar ook begeleiding van senior adviseurs van Rijnconsult. En laat dat nou net een van de behoeften van de babyboomgeneratie zijn: het delen van hun kennis en ervaring en hun vakmanschap doorgeven aan de volgende generatie.

Gemeenten zoeken de komende jaren naar uitbreiding van hun capaciteit om de ambities op het gebied van de energietransitie waar te maken. Laat de generatie Z’ers de kar trekken met hier en daar een duwtje in de goede richting van de doorwerkende of aanstaande pensionado’s. Ik geloof er wel in.

Meer over de young professionals van Jetzt

9 maart 2023