Vier tips voor een inclusievere gemeente

Gemeentes hebben grote maatschappelijke uitdagingen. De gemeentes die het meest impactvol zijn,  kenmerken zich onder andere door een goed oog voor een divers samengesteld personeelsbestand. Er moeten geschikte kandidaten worden aangetrokken met verschillende achtergronden en vaardigheden, die nieuwe perspectieven en idee├źn kunnen bieden. Maar hoe regel je dat? Onze werving- en selectietak Rieken & Oomen heeft hierin veel ervaring bij gemeentes en geeft een viertal tips:

  
1. Wervingsproces  

Pas het wervingsproces aan om meer inclusief te zijn, bijvoorbeeld door het herschrijven van vacatureteksten om de focus te verleggen van vereiste vaardigheden naar competenties en potentieel. Het is belangrijk om te realiseren dat vereiste vaardigheden soms onnodig restrictief kunnen zijn en dat competenties en potentieel meer aandacht geven aan de capaciteiten en talenten van sollicitanten. Door te focussen op competenties en potentieel worden meer sollicitanten aangemoedigd om te solliciteren, wat uiteindelijk een meer divers personeelsbestand oplevert.

2. Beleid

Stel een diversiteits- en inclusiebeleid op voor de gemeente, waarbij er rekening wordt gehouden met de specifieke behoeften en uitdagingen. Hierbij kan worden gekeken naar het aanpassen van wervings- en selectieprocedures. Het is belangrijk om te beseffen dat diversiteit en inclusie niet vanzelfsprekend zijn en dat er specifieke acties nodig zijn om deze te bevorderen. Het beleid kan bijvoorbeeld ingaan op het verlagen van drempels voor sollicitanten met een andere achtergrond, het opnemen van een diversiteitsclausule in contracten en het opleiden van leidinggevenden en HR-medewerkers om hen bewuster te maken van hun eigen vooroordelen en discriminatie.

3. Training

Bied trainingen voor medewerkers aan over diversiteit en inclusie. Dergelijke trainingen kunnen medewerkers bewust maken van hun eigen vooroordelen, zodat zij deze kunnen herkennen en verminderen. De trainingen kunnen gericht zijn op het bevorderen van cultuurverandering en het stimuleren van open gesprekken over diversiteit en inclusie. Daarnaast kan het belangrijk zijn om specifieke trainingen te bieden aan leidinggevenden en HR-medewerkers, zodat zij beter in staat zijn om diversiteit en inclusie te bevorderen in de organisatie.

4. Veiligheid op de werkvloer

Zorg voor een werkomgeving waarin alle medewerkers zich welkom en gewaardeerd voelen. Dit kan door het stimuleren van open communicatie, het bieden van kansen voor persoonlijke groei en ontwikkeling, en door het bevorderen van gelijke behandeling en kansen voor alle medewerkers. Het is belangrijk dat leidinggevenden zich bewust zijn van de invloed die zij hebben op de werkomgeving en dat zij hun gedrag en beslissingen afstemmen op de bevordering van diversiteit en inclusie.

Wil jij ook werken aan meer impact door gericht aandacht te besteden aan diversiteit? Laat het ons weten! We denken graag met je mee!

Sparren over diversiteit in je eigen organisatie?