Ons netwerk

Integrated Consulting Group| Rijnconsult 

ICG

Op internationaal vlak ondersteunen wij je graag met organisatieadvies onder de vlag Integrated Consulting Group-Rijnconsult. Een joint venture dat is ontstaan na onze jarenlange samenwerking met het internationale adviesbureau ICG. Met meer dan 30 jaar ervaring en actief in elf landen. Meer info >>


Werving- en Selectiebureau Rieken& Oomen 

 Naast onze adviespraktijk helpen we organisaties ook verder met de bemensing via onze werving-, selectie en interim activiteiten van Rieken & Oomen. Al meer dan 30 jaar ervaring en zorgen voor verrassende matches met diversiteit voorop. Meer info >> 


Atrive

Om onze marktpositie verder te verstevigen, hebben wij een samenwerkingsverband met Atrivé.  Atrivé is op het terrein van wonen gespecialiseerd in onderzoek, advies, begeleiding, training en coaching. Hun klantenkring strekt zich uit van woningcorporaties tot overheden, huurdersorganisaties, zorg- en welzijnsorganisaties. Zij zijn ook gehuisvest bij ons in Papendorp /Utrecht. Meer info>>


LabV

LabV

 Voor onze assessments werken we samen met LabV.  Met deze samenwerking kunnen wij nóg beter en flexibeler inspelen op selectie-, loopbaan- en ontwikkelvraagstukken. Meer info >>
Gespecialiseerde adviesbureaus

Bij complexe vraagstukken, wordt er soms een specifeke expertise vereist. Zo werken wij onder andere samen met:


ROA – Raad van Organisatie Adviesbureaus 

ROAHet ROA-lidmaatschap stelt eisen aan onze bureauomvang, continuïteit, adviesterreinen en expertise.  Onze kernprocessen zijn volgens de ISO-normering gecertificeerd.  Door lid te zijn hanteren wij ook de transparante ROA voorwaarden en werken we volgens een heldere gedragscode. Via een onafhankelijk tuchtrechtsysteem zijn we ook aanspreekbaar op ons handelen. Rijnconsult staat ingeschreven bij het ‘Kwaliteitsregister Organisatieadvies’, van Lloyd’s Register Quality Assurance: www.kwaliteitsregister-organisatieadvies.nl Meer info ROA >>

RIM - Raad voor Interim Management: 

RIMDe Raad voor Interim Management (RIM) is de brancheorganisatie voor de InterimManagement-bureaus inNederland. De aangesloten bureaus werken volgens bepaalde kernwaarden en zijn in staat vanuit hun specialismen de gewenste kwaliteit en continuïteit aan de opdrachtgevers aan te bieden. RIM-bureaus onderschrijven de Gedragscode. Deze gedragscode garandeert een minimaal niveau voor kwaliteit in professioneel handelen en persoonlijk optreden. Daarbij onderschrijven wij het belang van het IM-Register. Het IM-Register (www.imregister.nl) beheert de gedragscode voor professionele interim-managers en interim-managementbureaus en verzorgt de tuchtrechtspraak. Meer info >>

INK 

INKWij zijn kennispartner van de stichting INK, deze stichting richt zich op het versterken van de kwaliteit van de bedrijfsvoering en doet dit aan de hand van het INK- managementmodel. 
Meer info >>

 


ACP gecertificeerd

Het keurmerk ACP wordt toegekend aan bureaus die er naar streven dat hun medewerkers voldoen aan de hoogste professionele ontwikkelingseisen. ACP-bureaus laten daarmee zien dat zij een visie hebben op en een ondersteunend systeem van interne werkafspraken voor het opleiden en ontwikkelen van hun professionals. Een ACP-bureau hanteert aantoonbaar gekwalificeerde processen voor interne opleiding, ontwikkeling en beoordeling van adviseurs, die voldoen aan internationaal vastgestelde normen. Meer info >>