Organisatieadviesbureau

Rijnconsult is een organisatieadviesbureau, gevestigd in Utrecht. Wij adviseren bedrijven om beter te functioneren en te presteren. Dit doen wij door de bestaande organisatieproblemen in kaart te brengen, de oorzaken te analyseren en daarvoor een verbeterplan te bedenken.filmrc
 

Organisatieadviesbureau voor lean, leiderschap en netwerkorganisatie

De 3 gebieden waarop wij ons met name focussen zijn:

- Ketens en Netwerken, hoe kunt u het beste als netwerkorganisatie samenwerken met andere aanverwante partijen?

- Lean Management, oftewel hoe kun je je processen beter en efficienter inzetten?

- Leiderschap, welke leiderschap heeft uw organisatie nodig en hoe richten we dat in?

Behalve adviseren, ondersteunen wij als organisatieadviesbureau bedrijven ook graag bij het vinden van de juiste interim manager en geven wij ook diverse opleidingen en trainingen op het gebied van lean, leiderschap en netwerkorganisatie. We ontwikkelen ons steeds meer naar een multi-nichespeler: bekend en gewaardeerd in onze markten, en omdat onze adviseurs in staat zijn te switchen tussen markten, minder kwetsbaar.

Onze focus voor de komende jaren ligt op meer samenwerking met collega-bureaus, zowel in Nederland als internationaal. Opdrachten voor de NATO, Teijin, NAM en Voith laten zien dat de samenwerking binnen Integrated Consulting Group ook voor internationale organisaties en bedrijven van meerwaarde is.
 

Onze organisatieadviseurs

De adviseurs van Rijnconsult hebben allemaal een stevige theoretische achtergrond in bedrijfskunde, bestuurskunde, als ingenieur of als sociaal wetenschapper, maar zijn gespecialiseerd in concrete vraagstukken. Ook zijn er 4 marktgebieden waar veel van onze adviseurs al een aardige track record hebben opgebouwd. Zo zijn we heel goed bekend in de zorg, bij gemeenten en ook in de markten industrie en agrifood. 

In de praktijk zien wij de rollen van adviseur, interim manager en coach steeds meer door elkaar lopen. Veel van onze opdrachten zijn niet meer als exclusieve adviesopdrachten te kwalificeren. Een Management Development programma staat vaak in het teken van een cultuurverandering. Het ontwerpen van nieuwe processen en structuren gaat vaak gepaard met het ter plekke met betrokkenen implementeren van de vernieuwingen. Een gesprek met een opdrachtgever over een inhoudelijk project heeft vaak ook een individueel coachend karakter. 
 

Kwaliteit organisatieadvies

Ons lidmaatschap van de Raad voor Organisatie Adviesbureaus (ROA) waarborgt de kwaliteit van onze basis. Om de kwaliteit van het resultaat op diverse terreinen te waarborgen, werken wij ook samen met veel andere adviesbureaus zoals KokxdeVoogd, Telengy, Rieken en Oomen. Daarnaast zijn wij ook ISO gecertificeerd en hebben we een klanttevredenheid van 8,7. 
 

Besturing van ons organisatieadviesbureau

Rijnconsult kent een certificaathoudersmodel, waarbij het aan elke medewerker vrij staat te participeren in de onderneming. Zo’n 80% van de medewerkers neemt daaraan deel. De aandelen van Rijnconsult worden beheerd door de Stichting Administratiekantoor Rijnconsult. De directie wordt gevormd door Eveline van Westerop en Diederik Hommes.
 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Organisatieadviesbureau Rijnconsult is CO2-neutraal en voert een actief beleid in het terugdringen van energieverbruik. Onze leaseauto’s moeten beschikken over milieulabel A of B en de berijders zijn getraind in het zuinig rijden. Naast op een maatschappelijke wijze uitvoeren van ons reguliere werk richten wij ons in ons MVO-beleid op het ondersteunen van een beperkt aantal maatschappelijke organisaties in onze omgeving door middel van naturadiensten.

In 2012 hebben wij de NL Doet Award Houten mogen ontvangen voor ons maatschappelijke betrokkenheid. In 2013 hebben wij in het kader van ons 35jarig bestaan 35 maatschappelijke organisaties ondersteunen met 35 uur gratis advies, in totaal dus 1.225 uur naturadiensten. Voor onder andere onze maatschappelijke betrokkenheid zijn wij ook gewaardeerd met de pijs voor Houtense onderneming 2013/2014. Bekijk ook onze pagina over duurzaam ondernemen >>
 

Onze publicaties

Wij delen graag onze kennis en ervaring met de maatschappij via bijvoorbeeld publicaties en door onze contacten met elkaar in contact te brengen. Wij hechten aan persoonlijke relaties met opdrachtgevers en overige personen in onze klantsystemen. Samen met onze klanten en netwerkpartners maken wij jaarlijks een artikelenbundeling over de gebieden waar wij veel kennis en ervaring op hebben. Bekijk onze publicaties>> 

Contact opnemen

Wilt u meer weten over onze dienstverlening? Neem dan gerust contact met ons op voor meer informatie.