"Jij kan de meest stevige dingen zeggen, maar uit die blauwe ogen van jou spreekt dat je intentie is om de ander verder te helpen."
"Bas is in staat om aan de ene kant recht te doen aan het proces dat loopt en aan de andere kant in de warboel aan beelden en informatie die door de zaal gaat een scherpe rode draad te zien en te verwoorden."