"Frank is een ‘sociaal ingenieur’ en koppelt zijn talent om structurerend en doelmatig te werken aan inspireren, zorgvuldigheid en positief denken."
"Met zijn inzet en betrokkenheid stimuleert en ondersteunt Frank anderen om succes te boeken. Zijn doorleefde expertise, overzicht en overwicht zijn essentiële ingrediënten bij het welslagen van implementatie."
"Hij levert grondig werk, en praktiseert ‘dienend leiderschap’ in optima forma."