"Wat ons vooral aanspreekt in zijn werkwijze is dat hij veel medewerkers actief betrekt bij en enthousiast maakt voor de verandering en tegelijk scherp is in de discussies en ons voortdurend een spiegel voorhoudt."
"Hans heeft ons de eerste stappen leren zetten en het Lean-bewustzijn in onze organisatie gebracht."