"In zijn rol als coach heb ik nog nooit iemand meegemaakt die met zoveel gezag en rust indringend in gesprek gaat. Met grote mate van professionaliteit wordt ingespeeld op de behoefte van de klant."
"Harry is flexibel én kritisch."
"Als procesbegeleider opereert Harry gedegen en zorgvuldig. Het contact is plezierig, correct en resultaatgericht. Er is een goede balans tussen inhoud en persoonlijke omgang. De gesprekken en rapporten munten uit door helderheid"