"Mariette is authentiek als coach en hanteert geen oppervlakkige of standaard benadering. Ze kan goed analyseren en de vinger leggen op waar het in essentie om gaat."
"Ze ziet samenhang en patronen en denkt op een positief kritische wijze mee over oplossingsrichting en mogelijkheden."
"Mariette kan goed bruggen slaan en zo in lastige processen belangen en partijen bij elkaar brengen."