Webinar 7 april - Triple Helix samenwerking 'Volop werk maar hoe kom je aan een baan?'

Hoe de Agenda Beroepsonderwijs in West-Brabant hier succesvol werk van maakt!

In West-Brabant is sinds 2018 een bijzondere beweging op gang, de Agenda Beroepsonderwijs, www.agendabowb.nl Onderwijs, overheid en bedrijfsleven slaan de handen ineen en hebben een prachtige gezamenlijke ambitie: mensen gericht opleiden tot arbeidsfitte medewerkers en ondernemers die als burgers volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving van nu en die van de toekomst. De intensieve dialoog tussen overheid, onderwijs en ondernemers resulteert in een groot aantal triple helix projecten voor de regio die bijdragen aan deze beweging om te komen tot Beroepsonderwijs dat werkt! Organisaties en mensen die leren, werken en innoveren in de praktijk brengen.

Uniek aan deze agenda is de aansluiting bij de vier regionale topsectoren (maintenance, agrofood-biobased, logistiek en creatieve dienstverlening) én de zorgsector, het omvangrijke gebied met 18 gemeenten en de deelname van de volledige onderwijsketen vmbo-mbo-hbo. De Agenda laat zien dat zij wendbaar is in haar koers door zeer adequaat in te spelen op de gevolgen van corona op de arbeidsmarkt met één van haar ambities "Van werk naar werk".

De volgende vragen komen tijdens het webinar aan bod:

  • Wat zijn de successen en werkende beginselen van deze unieke triple helix?
  • Hoe kan zijinstroom veel slimmer en duurzamer worden ingezet?
  • Praktijkcases: wat levert dit uiteindelijk op?

 

Sprekers

Marc van der Meer Is bijzonder hoogleraar onderwijsarbeidsmarkt en onafhankelijk adviseur mbo-sector. Voor meer informatie, zie: https://www.linkedin.com/in/marc-van-der-meer-74a7745/

Rob Neutelings is voorzitter Raad van Bestuur Curio (ROC). Voor meer informatie zie: https://www.linkedin.com/in/rob-neutelings-b1905727/

Ad Verbogt, directeur Rijnconsult Onderwijs en programmamanager Agenda Beroepsonderwijs West-Brabant, https://www.linkedin.com/in/ad-verbogt-8864214/

Karin Straus, gespreksleider van dit webinar, voormalig lid Tweede Kamer en nu werkzaam bij Rijnconsult/ Rieken & Oomen: https://www.linkedin.com/in/karinstraus/


Voor wie? 

Dit webinar is gericht op bestuurders en directie in onderwijs, overheid en bedrijfsleven.
 

Praktische informatie:

Datum: 7 april 2021
Tijd: 15.30 - 17.00 uur
Deelname aan het webinar is gratis

Meld je snel aan via onderstaande button. Na aanmelding, sturen wij je de link van de meeting. Wij verheugen ons erop je te ontmoeten op 7 april!