Duo-interview trots-projecten - Marcella en Jan

In dit artikel geven onze adviseurs Marcella Rijkschroeff en JanTreep door middel van een duo-interview een kijkje in de projecten waar ze bijzonder trots op zijn.

Marcella op welk project ben jij trots, en waarom? 

Marcella is trots op het project van kwartiermaker bij de regiodeal Noordoost Friesland. “Omdat je van niets iets hebt gemaakt. Ik heb de governance ingericht voor de triple helix samenwerking. Het maakt me trots dat het ondanks de complexiteit en spanning die er tussen partijen op zat toch is gelukt.” Ze vervolgt met dat het niet om de specifieke activiteiten gaat die haar trots maken: “Het gaat om wat er is gelukt. Deze mooie maar kwetsbare regio gaat echt geholpen worden, dat is super gaaf!”

 Wat was jouw rol in dit project?

“Verschillende partijen waren anderhalf jaar bezig over de passende organisatievorm. Toen kwam ik als kwartiermaker en ik was neutraal. Ik kende wel de provinciesecretaris en wat burgemeesters. Ik werd kwartiermaker en daarmee ook verbinder. Tussen inhoud en proces. Tussen partijen. Ook binnen colleges: vertellen wat een triple helix is.”

 Wat was kenmerkend in je aanpak?

“Ik ga voortvarend aan de slag en houd van klare taal. Ik wind er geen doekjes om. Van november tot februari hebben we enorm hard gewerkt en stappen gezet met elkaar. Nu is er een opvolger die met allerlei activiteiten dit verder gaat uitbouwen.”

'Het maakt me trots dat het ondanks de complexiteit en spanning die er tussen partijen op zat toch is gelukt.'

 Wat maakt dat je deze sector zo interessant vindt om in te werken?

Een Triple Helix omgeving is complex, gelaagd. Je schaakt op meerdere borden tussen partijen met een heel verschillende signatuur. Dat op elkaar afgestemd krijgen is een hele toer maar als het dan lukt dan komt er zoveel energie vrij. Die energie leidt weer tot innovatie en dat vormt de kern van de samenwerking en dit verband. In deze regio gaat het om structurele economische versterking maar in andere regio’s gaat het bijvoorbeeld om energietransitie, mobiliteit of natuurinclusieve landbouw. Kortom: grote en ingewikkelde vraagstukken.

 Wat heb je over jezelf geleerd in deze opdracht?

“Programmadirecteuren in een tripel helix zijn schaars. Het vraagt om gevoel voor de dynamiek tussen overheden, onderwijs en ondernemers. En tussen overheden onderling. Gevoel voor tempo en timing is heel belangrijk. De inhoudelijke kennis zit in het netwerk zelf. Dan heb je het over de horizontale orientatie, kenmerkend voor netwerkleiderschap. Als je dat niet hebt dan gaat het een stuk moeilijker worden om succesvol te zijn. Het is een ongelooflijk gelaagde en complexe dynamiek.”

 Wat vond de klant van jou als adviseur en van het uiteindelijke resultaat?

“Opdrachtgevers voelden dat de energie weer terugkwam. Op het moment dat je stappen gaat maken dan ontstaat er een positieve energie. Ze vonden het fijn dat er gebeurde wat er moest gebeuren.”

Wat waren de knelpunten of moeilijke momenten?

“Ik heb een paar slechte nachten gehad. Ik heb een stichting overgenomen en daar zitten mensen in en ik had nog geen subsidie. Ik wilde maar een ding: die mensen gaan niet bij de kerstboom zitten zonder inkomenszekerheid. Het is toch gelukt om de loonkosten door te betalen in een overbruggingsperiode.”

Wat was spannend / lastig om te doen?

“Het laten over gaan van mensen in de nieuw opgerichte stichting voor 31 december 2019. Dat was wel erg spannend, anders waren de mensen niet onder de pannen geweest. Het was allemaal so close, ik heb in de avonden nog rondgereden om contracten te laten tekenen. Fijn als dat dan goed afloopt voor iedereen.”

 'In een kwartiermakersrol moet je in een avond ergens heen willen rijden om er een succes van te maken.'

 Welke hulp heb je gehad(van collega’s of uit de organisatie?

Op dit soort klussen is er vanuit Rijnconsult altijd een schaduwmanager waarmee je kunt sparren over hoe je zaken kunt aanpakken. Daarnaast heb ik gebruik gemaakt van het netwerk van collega’s voor hele specifieke thema’s zoals het fiscale vraagstuk rondom de stichting en waaruit een goede subsidieregeling en aanvraagproces bestaat.

 Welk moment voelde voor jou als een ‘doorbraak’?

“Je moet niet vies zijn van hele praktsiche activiteiten. In een kwartiermakersrol moet je in een avond ergens heen willen rijden om er een succes van te maken. Niet alles is groots en meeslepend. Van concept naar praktijk kunnen schakelen en dan zien hoe dat uitpakt. En vooral snel en veel leren daarvan.”

 Zoek naar de link tussen de persoon en de opdracht: zit er bijvoorbeeld een link tussen je privéleven en deze opdracht?

“Ik ben een stuiterbal en een stuiterbal gedijt goed in een tripel helix omgeving. Ik houd van analyseren op conceptueel niveau en ben ook een praktische doener. Dan kun je je ei wel kwijt in deze opdracht. Ik hou ook wel van gewoon ‘doen’, ik denk vaak: ik heb het nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.”

Jan op welk project ben jij trots, en waarom?

“Het zit bij mij meer in momenten dan specifiek een project in het geheel. Als ik denk aan verschillende momenten: toen ik halsoverkop alleen moest presenteren aan gemeentesecretarissen van de VGS 100.000+ kring en dat heel goed ging; toen Niels en ik onder tijdsdruk moesten leveren in een samenwerking tussen corporaties en we echt meerwaarde leverden. En als ik een projectje moet bedenken in tijden van Corona denk ik aan een workshop die ik digitaal moest organiseren en begeleiden voor pilots flexibele huisvesting.”

 Wat was jouw rol in dit project?

“Organiseren en begeleiden: afstemmen van wat we willen bespreken en dit vormgeven. Het was een inspiratiesessie, waarin het delen van kennis en ervaringen tussen projectleiders van verschillende gemeenten centraal stond. Zo vindt er uitwisseling plaats. Vraag is natuurlijk: hoe beleg je dat digitaal, hoe manage je de verwachtingen aan de voorkant en hoe behandel je de ‘juiste thema’s’ in de beperkte tijdsduur (2,5 uur).”

 Wat was kenmerkend in je aanpak?

“Afstemmen, schaven, weer afstemmen, etc. Dat betekent eerst een inventariserende ronde per mail: wat zijn voor jullie de te bespreken onderwerpen? Hier een shortlist van maken en vervolgens in een belronde met de projectleiders dit verfijnen. Ondertussen ook ervoor zorgen dat het ministerie en een beetje blij is met wat we gaan doen. Kenmerkend is denk ik het creëren in co-creatie en verbinden van mensen en partijen.”

 Wat maakt dat je deze sector zo interessant vindt om in te werken?

“Wat in deze opdracht fascinerend is: de wisselwerking en dynamiek tussen ministerie – provincie – gemeente, dat maakt het uitdagend. Maar ook de verschillen in organisatiekracht tussen een gemeente uit de G4 en een kleine gemeente die onlangs gefuseerd is, om vervolgens wel het goede gesprek te kunnen faciliteren.” 

'Kenmerkend is denk ik het creëren in co-creatie en verbinden van mensen en partijen.'

 Wat heb je over jezelf geleerd in deze opdracht?

“Dat je kunt afstemmen tot je een ons weegt, maar dingen toch altijd anders lopen in zo’n workshop. Dus dat ik best wat meer mag loslaten. ‘Als je dingen loslaat, dan heb je twee handen vrij. Als je krampachtig vasthoudt, heb je geen handen vrij om te handelen.’ Ik heb dus geleerd dat je veel meer kunt en mag varen op de energie die er is in zo’n workshop en je zo beter kunt inspelen op wat het moment van je vraagt.”

 Wat vond de klant van jou als adviseur en van het uiteindelijke resultaat?

“Ik heb positieve reacties gehad, dat is natuurlijk fijn om te horen. Tegelijkertijd was het doel om ervaringen te delen en elkaar meer te vinden. Dat is gelukt, en er is animo voor nog zo’n inspiratiesessie.”

 Wat waren de knelpunten of moeilijke momenten?

“Het digitale contact in de voorbereiding en het aftasten van ‘wat leeft er nu echt’. Dat is face tot face makkelijker. En in de sessie zelf kwam ik achter een paar lastigheden. Je moet de sessie leiden, zorgen dat we niet te veel uitweiden in thematiek, je houden aan de tijd, de beurten goed verdelen, de juiste sheets op het scherm delen en nog wat hoofdlijnen meeschrijven. Lastig, maar ook heel leuk.”

Wat was spannend / lastig om te doen?

“Of het lukt en je gezamenlijk het doel bereikt. Digitaal is het in goede banen leiden lang niet altijd gemakkelijk en ook is de onderstroom niet altijd te peilen.”

Zoek naar de link tussen de persoon en de opdracht: zit er bijvoorbeeld een link tussen je privéleven en deze opdracht?

“Ik merk dat ik gewoon veel comfortabeler in opdrachten zit en veel meer regie neem in opdrachten dan een jaar terug. Laat mij het maar regelen, daar voel ik me prettig bij. De activiteiten die terugkomen in het verhaal zijn hier uitwerkingen van, maar daaronder liggen steeds meer leerervaringen en een ontwikkeling als adviseur. Dat maakt Rijnconsult zo’n fijne plek.” 

Specialisten

Afbeelding
Jan Treep
Jan Treep
Afbeelding
Marcella Rijkschroeff
Marcella Rijkschroeff