Case: Samenwerken aan preventie sociaal domein

De opdracht

Het begeleiden van vier maatschappelijke organisaties bij het vormgeven van preventie Wmo. Na een wijziging in de samenwerkingspartners is er een inhoudelijke herijking ontstaan op de ambitie en concrete inzet van de vier maatschappelijke organisaties. Opdracht is werken aan de samenwerking tussen de vier organisaties op bestuurlijk en managementniveau en de ambitie te concretiseren.

Het resultaat

Een concretisering van de ambitie opgesteld in dialoog met uitvoerders en managers en daarnaast een concretisering van diverse ondersteunende diensten en faciliteiten. De samenwerking heeft zich ontwikkeld, waarbij er energie zit op het samenspel.

Het inzicht

Samenwerking tussen organisaties gaat goed als er sprake is van een gezamenlijke ambitie, vertrouwen en goede randvoorwaarden. Dit gaat niet vanzelf, ook als je al langer samenwerkt en meerwaarde ziet dan vragen gewijzigde omstandigheden aandacht in het samenspel en inhoudelijke vertaling van ambities.

25 mei 2021