Rijnlands organiseren bij gemeenten

Gemeenten zijn al geruime tijd op zoek naar een meer wendbare organisatie, die aansluit op de dynamiek van de buitenwereld. Deze zoektocht leidt onder andere tot de behoefte aan vormen van zelforganisatie, eigenaarschap, verplatting, ontschotting, verbindend en dienend leiderschap, het willen werken vanuit de bedoeling, alsook opgavengericht werken, kerngericht werken en experimenten met overheidsen burgerparticipatie. Al deze elementen hebben sterke overeenkomsten met het Rijnlands organiseren, dat een overkoepelend - congruent -waardensysteem biedt. In dit artikel geven we eerst een beschouwing vanuit Rijnlands organiseren op de kenmerken van een gemeente en bieden vervolgens inspiratie om ermee aan de slag te gaan.

Dit artikel is onderdeel van ons magazine Rijnconsult Business Review - Rijnlands organiseren

Download artikel 

Bekijk het hele Magazine 


Meer weten?

We delen graag onze ervaringen en zijn benieuwd naar je eigen vraagstukken. We maken graag kennis in een (online) gesprek. 

Neem contact op 

Auteur

Afbeelding
Bert Berghuis
Bert Berghuis
Afbeelding
Bianca Meekers
Bianca Meekers
Afbeelding
Jelle van Ophoven
Jelle van Ophoven