VNG vraagt Rijnconsult als procesbegeleider klimaatakkoord

Om de energie- en klimaatdoelen voor 2030 en 2050 te halen willen overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke partijen een Klimaatakkoord afsluiten. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft Boris Gooskens van Rijnconsult gevraagd als procesbegeleider om tot een stevige en gezamenlijke inbreng van de gemeenten te komen. Het doel is om in de zomer van dit jaar tot afspraken op hoofdlijnen te komen over de wijze waarop Nederland de CO2-uitstoot met 49% terugdringt in 2030. De uitvoering van het Klimaatakkoord begint in 2019.

Het Klimaatakkoord is onderverdeeld in vijf thema‚Äôs: gebouwde omgeving, elektriciteit, transport, industrie, landbouw & landgebruik. Rijnconsult is betrokken bij het thema gebouwde omgeving. Zo is Boris onafhankelijk voorzitter van een aantal voorbereidende overleggen.

Boris heeft zich afgelopen jaar onder andere bezig gehouden met het opzetten van regionale energieloketten en het versterken van innovatieve aanpakken om de energietransitie te versnellen. Eerder organiseerde hij samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke partijen binnen de Green Deals en Stichting Jongeren op Gezond Gewicht.

Deze opdracht sluit perfect aan bij de ervaring van Rijnconsult. We hebben tientallen opdrachten uitgevoerd voor gemeenten en samenwerkingsverbanden. Het thema samenwerken tussen organisaties is een van de kerncompetenties waar onze klanten ons voor vragen.