Samenspel nieuw speelveld voor toezichthouders

Op het moment dat rechtszaken rondom onder andere Vestia en Meavita tot een einde of schikking komen, worden de lijnen getrokken van een nieuw speelveld voor toezichthouders. Vier lijnen tekenen zich af: aanscherping van governance regels, scherpere toetsing van individuele kwaliteiten, meer aandacht voor diversiteit en de noodzaak om breder toe te zien dan alleen op de “systeemwereld”. Hieronder een update van deze bewegingen inclusief een aantal leestips om snel bij te blijven op het gebied van de huidige stand van denken rondom governance.

 1. Aanscherping van de governance regels
  Er lijkt nu ook in het bedrijfsleven een maximale zittingsduur van 8 jaar te gaan gelden blijkens de voorstellen van de commissie Van Manen die de Code Tabaksblatt tegen het licht houdt.
  Leestip: Een reflectie op de gedachten van de commissie Van Manen door hoogleraar Mijntje Lückerath: https://www.volkskrant.nl/economie/-toezicht-bedrijven-lijdt-onder-kortere-termijn-commissarissen~a4267577/
   
 2. Toetsing van de individuele kwaliteiten van de toezichthouders
  Bij woningcorporaties en banken zijn een stevige individuele screening en een systeem van permanente educatie al ingevoerd.
  Leestip: http://www.skipr.nl/actueel/id25836-nvtz-werkt-aan-verplichte-accreditatie-toezichthouder.html

 3. Aandacht voor diversiteit
  Naast algemene oproepen voor meer diversiteit valt op dat in voornoemde screening van individuele toezichthouders ook de toegevoegde waarde van een individu in het team een toetspunt is.
  Leestip: een andere invalshoek op diversiteit: https://www.consultancy.nl/nieuws/8745/rijnconsult-vier-rollen-van-belang-voor-toezichthouders
   
 4. Een algemene maatschappelijke tendens om de bedoeling/de leefwereld goed in het oog te houden en niet te sturen op de schijnbare zekerheid die de systeemwereld biedt
  Voor toezichthouders vaak vertaald in de oproep tot meer contact met het primaire proces en de omgeving van de organisatie en niet alleen te varen op managementrapportages en de werkelijkheid van accountants en inspecties.
  Leestip: reflectie van Marius Buiting (directeur NVTZ èn mede-auteur van het boek Verdraaide Organisaties): http://www.vilans.nl/docs/vilans/publicaties/toezichthouder-moet%20oog-hebben-voor-bedoeling-marius-buiting-nvtz.pdf

Behoefte aan een nader gesprek over de impact van deze bewegingen op uw Raad van Toezicht/Commissarissen? Neem contact op met Tiny Rieken, Tonnie van Ham, Bas van der Velde of Diederik Hommes. Wij ondersteunen niet alleen bij de werving en selectie van toezichthouders, maar ook bij het begeleiden van zelfevaluaties en andere vormen om het samenspel binnen een RvT/C en tussen een RvT/C en bestuurders te verbeteren. 

Specialisten

Afbeelding
Bas van der Velde
Bas van der Velde