Zelfsturend team Vastgoedontwikkeling bij woningcorporatie Woonforte

Het team Vastgoedontwikkeling van woningcorporatie Woonforte, een fusie van Trifolium en WonenCentraal in Alphen aan den Rijn, heeft ons gevraagd hen te begeleiden bij de invoering van zelfsturing.

Een bijzondere vraag omdat de rest van de organisatie hiƫrarchisch aangestuurd blijft. Kan dat dan wel kun je je afvragen? Volgens ons kan het zeker, mits je hele heldere kaders met elkaar afspreekt.

Onze aanpak

In onze aanpak zijn we gestart met intakegesprekken met alle teamleden en het verantwoordelijk MT-lid. Daarna hebben we een sessie gedaan met het MT om de kaders voor het team helder door te spreken. Wanneer doet dit team het goed? Welke rapportages verwacht je van dit team? Welke besluiten mag het team zelf nemen en wanneer wil het MT zich er zelf mee bemoeien? Welke budgetkaders zijn er? Hoe is de samenwerking met andere teams? De derde stap in onze begeleiding was twee keer een dag teamtraining met alle teamleden. Aan de hand van het CORPI-model (acroniem voor 5 stappen in teamontwikkeling).

copi model

Een succesvolle invulling van het CORPI model

Eerst verkennen we de Context van het team en  de samenwerkingspartners in- en extern. Daarna bespreken we onze doelen als team, hoe verdelen we de Rollen en taken om de doelen de realiseren. Welke procedures spreken we af om goed samen te werken? En tenslotte hoe houden we de onderlinge Interactie optimaal? Soms doen we hier DISC-testen en een DISC teamprofiel om elkaars denkvoorkeuren beter te begrijpen. Tussen de twee teamontwikkeldagen door hebben we subgroepjes gemaakt met ieder een uitzoek/-werkopdracht. Gelijktijdig begeleiden wij het team een aantal maal bij het wekelijks teamoverleg en we hebben een dagdeel met het MT georganiseerd, waar het team zelf presenteerde hoe ze gaan werken en hoe ze de oude teamleiderstaken onderling verdeeld hebben.

Het resultaat: meer teamverantwoordelijkheid

Een mooie opdracht met een fantastisch resultaat voor de teamleden, waarbij wij het team succesvol zagen groeien. Het team trok steeds meer verantwoordelijkheid naar zich toe waardoor het MT de verantwoordelijkheid duidelijk moest loslaten en het team vertrouwen gaf.

Wilt u meer weten over zelfsturing van teams? Wij bekijken graag de mogelijkheden binnen uw organisatie. U kunt onze contactpersoon Niels bellen (rechts) of ons secretariaat die graag een afspraak met u inplant: 030-2984250 secretariaat@rijnconsult.nl.

 

Specialisten

Afbeelding
Niels van Dongen
Niels van Dongen
Afbeelding
Pieter Rop
Pieter Rop