Common ground: succesvol samenwerken

Voor gemeenten en hun partners in het sociaal domein hebben stelselwijzigingen grote impact op het zorglandschap. Maar voor sommige vraagstukken voelt geen organisatie zich verantwoordelijk of is er geen sluitende aanpak voorhanden, ook niet na deze wijzigingen. De combinatie van maatschappelijk-complexe vraagstukken waar overheidsbeleid invloed heeft, er meestal weinig tot geen geld te verdienen is, het ene vraagstuk aan het andere verbonden is en waar veel mensen een mening over hebben, noemen we wicked problems.

In dit artikel beschrijven wij de vijf kernprincipes die de basis leggen voor succesvolle samenwerking. Samenwerking die voor de wendbare organisatie onontbeerlijk is in de zekerheid die we hebben dat de toekomst onzeker is.

>> Download artikel Common ground

>> Bekijk het filmpje over Wicked Problems